Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Tue, 29 Sep 2020 22:36:56 +0200 Raport o Stanie Gminy 2019 https://krakow.pl/aktualnosci/230617,29,komunikat,raport_o_stanie_gminy_2019.html https://krakow.pl/aktualnosci/230617,29,komunikat,raport_o_stanie_gminy_2019.html Przedstawiamy kolejny raport o stanie gminy 2019 dla miasta Krakowa, przygotowany zgodnie z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o samorządzie gminnym. Raport informuje o realizacji przez Miasto Kraków polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument 31 maja 2020 r. został przekazany Radzie Miasta Krakowa. ]]> Tue, 22 Sep 2020 14:23:40 +0200 Raport o stanie Miasta za rok 2018 http://www.krakow.pl/biznes/1164,artykul,raporty_o_stanie_miasta.html http://www.krakow.pl/biznes/1164,artykul,raporty_o_stanie_miasta.html ]]> Fri, 06 Mar 2020 13:24:50 +0100 Pomoc w zarządzaniu mikrofirmą http://mikroporady.pl/ http://mikroporady.pl/ ]]> Thu, 25 Jul 2019 09:14:43 +0200 Dialog społeczny http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/Strona_główna/Dialoguj/ http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/Strona_główna/Dialoguj/ ]]> Fri, 26 Oct 2012 10:49:10 +0200 Kraków w liczbach - 2018 http://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html http://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html ]]> Fri, 06 Mar 2020 12:51:11 +0100 Krakowski rynek nieruchomości - 2018 http://www.krakow.pl/biznes/1123,artykul,rynek_nieruchomosci_.html http://www.krakow.pl/biznes/1123,artykul,rynek_nieruchomosci_.html ]]> Fri, 06 Mar 2020 12:47:36 +0100