Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Thu, 20 Feb 2020 15:20:03 +0100 Raport o Stanie Gminy 2018 https://krakow.pl/aktualnosci/230617,29,komunikat,raport_o_stanie_gminy_2018.html https://krakow.pl/aktualnosci/230617,29,komunikat,raport_o_stanie_gminy_2018.html Przedstawiamy pierwszy Raport o Stanie Gminy 2018 dla Miasta Krakowa, przygotowany zgodnie z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o samorządzie gminnym. Raport informuje o realizacji przez Miasto Kraków polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument 31 maja został przekazany Radzie Miasta Krakowa. ]]> Thu, 25 Jul 2019 09:12:44 +0200 Raport o stanie Miasta za rok 2017 http://www.krakow.pl/biznes/1164,artykul,raporty_o_stanie_miasta.html http://www.krakow.pl/biznes/1164,artykul,raporty_o_stanie_miasta.html ]]> Thu, 27 Sep 2018 14:01:41 +0200 Pomoc w zarządzaniu mikrofirmą http://mikroporady.pl/ http://mikroporady.pl/ ]]> Thu, 25 Jul 2019 09:14:43 +0200 Dialog społeczny http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/Strona_główna/Dialoguj/ http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/Strona_główna/Dialoguj/ ]]> Fri, 26 Oct 2012 10:49:10 +0200 Kraków w liczbach - 2017 http://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html http://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html ]]> Thu, 27 Sep 2018 14:06:32 +0200 Krakowski rynek nieruchomości - 2017 http://www.krakow.pl/biznes/1123,artykul,rynek_nieruchomosci_.html http://www.krakow.pl/biznes/1123,artykul,rynek_nieruchomosci_.html ]]> Mon, 05 Mar 2018 10:38:50 +0100