Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Fri, 21 Sep 2018 04:28:48 +0200 Badania wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę Krakowa 2016 http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92396 http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92396 ]]> Thu, 22 Feb 2018 10:26:09 +0100 Przepisy prawne http://krakow.pl/odwiedz_krakow/205562,artykul,przepisy_prawne.html http://krakow.pl/odwiedz_krakow/205562,artykul,przepisy_prawne.html Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych. ]]> Tue, 30 May 2017 13:09:24 +0200 Dojazd do Krakowa http://krakow.pl/odwiedz_krakow/1128,artykul,dojazd.html http://krakow.pl/odwiedz_krakow/1128,artykul,dojazd.html Informacje o dojeździe do Krakowa różnymi środkami komunikacji oraz o poruszaniu się po Krakowie. ]]> Tue, 30 May 2017 13:11:28 +0200 Stowarzyszenia i Organizacje działające w sferze turystyki http://krakow.pl/informacje/210416,1894,komunikat,stowarzyszenia_i_organizacje_dzialajace_w_sferze_turystyki.html http://krakow.pl/informacje/210416,1894,komunikat,stowarzyszenia_i_organizacje_dzialajace_w_sferze_turystyki.html Na rzecz Krakowa działa wiele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, których celami statutowymi jest podnoszenie jakości oferty turystycznej lub wybranych usług w mieście. ]]> Tue, 30 May 2017 13:02:24 +0200 Ewidencja obiektów noclegowych niekategoryzowanych w Krakowie http://msip2.um.krakow.pl/nocleg/view/show/start.asp?tab=n_info&id=1 http://msip2.um.krakow.pl/nocleg/view/show/start.asp?tab=n_info&id=1 Ewidencja „niekategoryzowanych” obiektów noclegowych i pól biwakowych jest prowadzona przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (art. 39 ust. 3) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. ]]> Tue, 30 May 2017 11:55:40 +0200