Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Tue, 27 Oct 2020 11:10:00 +0100 WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/243670,60,komunikat,wspornik_-_punkt_wsparcia_opiekunow.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/243670,60,komunikat,wspornik_-_punkt_wsparcia_opiekunow.html WSPORNIK to projekt realizowany przez Fundację Pełną Życia w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków w ramach Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. ]]> Wed, 21 Oct 2020 10:54:05 +0200 Program Opieka wytchnieniowa- edycja 2020 https://krakow.pl/bezbarier/programy_i_dzialania/241334,2138,komunikat,program_opieka_wytchnieniowa-_edycja_2020.html https://krakow.pl/bezbarier/programy_i_dzialania/241334,2138,komunikat,program_opieka_wytchnieniowa-_edycja_2020.html Gmina Miejska Kraków przystąpiła do programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. ]]> Tue, 20 Oct 2020 13:41:16 +0200 Gmina Miejska Kraków przystępuje do udziału w projekcie Samorząd bez berier https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241202,60,komunikat,gmina_miejska_krakow_przystepuje_do_udzialu_w_projekcie_samorzad_bez_berier.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241202,60,komunikat,gmina_miejska_krakow_przystepuje_do_udzialu_w_projekcie_samorzad_bez_berier.html "Samorząd bez barier" to projekt pozakonkursowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dnia 2 lipca Gmina Miejska Kraków zawarła umowę uczestnictwa w projekcie. ]]> Thu, 16 Jul 2020 13:44:45 +0200 Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241196,60,komunikat,krakowskie_centrum_informacji_i_wsparcia_dla_opiekunow_osob_niesamodzielnych__.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241196,60,komunikat,krakowskie_centrum_informacji_i_wsparcia_dla_opiekunow_osob_niesamodzielnych__.html Opiekunowie Osób Niesamodzielnych, mieszkańcy Krakowa, poza doradztwem wreszcie mogą otrzymać  kompleksowe i bezpłatne  wsparcie przywracające i poprawiające zdrowie oraz opiekę zastępczą. Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych to projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Fundacja Pełna Życia, a Partnerami Fundacja Matio i Gmina Miejska Kraków.   ]]> Mon, 13 Jul 2020 08:40:46 +0200