Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Wed, 26 Sep 2018 10:35:37 +0200 Stanowisko Muzeum Armii Krajowej ws. artykułu „Dziennika Polskiego” z 25 września 2018 r. „W Muzeum Armii Krajowej znaleźli niewybuchy” http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/223516,28,komunikat,stanowisko_muzeum_armii_krajowej_ws__artykulu__dziennika_polskiego__z_25_wrzesnia_2018_r___w_muzeum_armii_krajowej_znalezli_niewybuchy_.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/223516,28,komunikat,stanowisko_muzeum_armii_krajowej_ws__artykulu__dziennika_polskiego__z_25_wrzesnia_2018_r___w_muzeum_armii_krajowej_znalezli_niewybuchy_.html 19 września 2018 r. w czasie prac prowadzonych nad kwalifikacją obiektów historycznych przekazanych do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przez darczyńcę, pracownicy – pośród innych obiektów o wartości historycznej – odkryli materiały niebezpieczne w postaci: 2 sztuk granatów i kilkudziesięciu sztuk amunicji. Przedstawiciele Muzeum, w tym kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów, niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, zgłosili sprawę policji, która przysłała na miejsce oddział saperski. Oględziny przeprowadzone przez przedstawicieli służb wykazały – zgodnie z relacją oficera prasowego – brak zagrożenia dla życia i zdrowia zarówno pracowników, jak i osób zwiedzających Muzeum. ]]> Tue, 25 Sep 2018 16:04:29 +0200 Sprostowanie do artykułu Angeliki Pitoń „Meldunek albo nie głosujesz” http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/223503,28,komunikat,sprostowanie_do_artykulu_angeliki_piton__meldunek_albo_nie_glosujesz_.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/223503,28,komunikat,sprostowanie_do_artykulu_angeliki_piton__meldunek_albo_nie_glosujesz_.html Odnosząc się do artykułu Angeliki Pitoń, „Meldunek albo nie głosujesz”, opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” 25 września 2018 roku, należy zaznaczyć, że tekst ten zawiera szereg nieprawdziwych twierdzeń, sformułowań i niedopowiedzeń. ]]> Tue, 25 Sep 2018 13:55:53 +0200 Przepisy prawne dotyczące przetargów na sprzedaż kamienic http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222864,28,komunikat,przepisy_prawne_dotyczace_przetargow_na_sprzedaz_kamienic.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222864,28,komunikat,przepisy_prawne_dotyczace_przetargow_na_sprzedaz_kamienic.html Jak wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustalony termin zawarcia umowy może być przedłużony, jeżeli wystąpią uzasadnione powody. Należy zauważyć, że przepis nie zawiera w tym zakresie ograniczeń, na podstawie których może to nastąpić. ]]> Wed, 05 Sep 2018 17:12:11 +0200 Stanowisko w sprawie projektu organizacji ruchu wzdłuż Trasy Łagiewnickiej http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222505,28,komunikat,stanowisko_w_sprawie_projektu_organizacji_ruchu_wzdluz_trasy_lagiewnickiej.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222505,28,komunikat,stanowisko_w_sprawie_projektu_organizacji_ruchu_wzdluz_trasy_lagiewnickiej.html Od kilku dni wśród zainteresowanych tematyką Trasy Łagiewnickiej krąży nieaktualny dokument pokazujący projekt organizacji ruchu na przyszłym skrzyżowaniu ulic Herberta, Turowicza, Witosa. Koncepcja ta została odrzucona w czerwcu bieżącego roku właśnie z tego powodu, na który zwracają uwagę osoby zainteresowane – rozwiązanie to nie było przyjazne dla pieszych i rowerzystów.   ]]> Wed, 22 Aug 2018 13:10:57 +0200 Stanowisko w sprawie Trefl Proxima Kraków SA http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222456,28,komunikat,stanowisko_w_sprawie_trefl_proxima_krakow_sa.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222456,28,komunikat,stanowisko_w_sprawie_trefl_proxima_krakow_sa.html Stanowisko Gminy Miejskiej Kraków i Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie po ogłoszeniu przez klub Trefl Proxima Kraków SA komunikatu o wycofaniu drużyny siatkarek z rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet i zakończeniu działalności sportowej. ]]> Wed, 22 Aug 2018 15:17:34 +0200 Sprostowanie do artykułu redaktora Bartosza Dybały pt. „Ręce opadają. Plany budowy szkoły na Złocieniu w oparach absurdów” http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222242,28,komunikat,sprostowanie_do_artykulu_redaktora_bartosza_dybaly_pt___rece_opadaja__plany_budowy_szkoly_na_zlocieniu_w_oparach_absurdow_.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222242,28,komunikat,sprostowanie_do_artykulu_redaktora_bartosza_dybaly_pt___rece_opadaja__plany_budowy_szkoly_na_zlocieniu_w_oparach_absurdow_.html W artykule redaktora Bartosza Dybały pt. „Ręce opadają. Plany budowy szkoły na Złocieniu w oparach absurdów”, opublikowanym 6 sierpnia 2018 r. w „Gazecie Krakowskiej”, zawarte zostały nieścisłe i nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania. ]]> Tue, 07 Aug 2018 12:46:03 +0200 Sprostowanie do materiału Radia Kraków na temat budowy na os. Teatralnym http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222136,28,komunikat,sprostowanie_do_materialu_radia_krakow_na_temat_budowy_na_os__teatralnym.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222136,28,komunikat,sprostowanie_do_materialu_radia_krakow_na_temat_budowy_na_os__teatralnym.html W związku z materiałem Radia Kraków wyemitowanym 31.07.2018 r. oraz treścią artykułu opublikowanego na stronie internetowej Radia Kraków z 31.07.2018 r. na temat prac budowlanych na os. Teatralnym 19, w których przedstawiono nieprawdziwe treści, Miejski Konserwator Zabytków informuje, że nie wydał zgody na usunięcie z terenu objętego inwestycją 35 drzew, jak podaje Radio Kraków. Wydane decyzje obejmowały wycinkę 11 drzew: 7 drzew (świerków, jarzębów, lipy), które obumarły, 1 brzozy o zdeformowanej koronie, bez szans na prawidłowy rozwój oraz 3 brzóz brodawkowatych w związku z inwestycją. ]]> Wed, 01 Aug 2018 11:43:38 +0200 Odpowiedź na artykuł w Gazecie Krakowskiej „Nowa Huta Przyszłości żyje główne na papierze, a wydaje realne pieniądze” http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222087,28,komunikat,odpowiedz_na_artykul_w_gazecie_krakowskiej__nowa_huta_przyszlosci_zyje_glowne_na_papierze__a_wydaje_realne_pieniadze_.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222087,28,komunikat,odpowiedz_na_artykul_w_gazecie_krakowskiej__nowa_huta_przyszlosci_zyje_glowne_na_papierze__a_wydaje_realne_pieniadze_.html W związku z artykułem redaktora Piotra Ogórka opublikowanym w dniu 30 lipca 2018 roku w „Gazecie Krakowskiej” pt. „Nowa Huta Przyszłości żyje głównie na papierze, a wydaje realne pieniądze” oraz w Dzienniku Polskim w dniu 31 lipca 2018 roku, informuję, że zawiera on informacje, które wprowadzają czytelników w błąd oraz informacje nieprawdziwe i nieścisłe podlegające sprostowaniu zgodnie z ustawą prawo prasowe. ]]> Wed, 01 Aug 2018 08:29:15 +0200 Nieprawdziwe informacje w artykule Dziennika Polskiego http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222071,28,komunikat,nieprawdziwe_informacje_w_artykule_dziennika_polskiego.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/222071,28,komunikat,nieprawdziwe_informacje_w_artykule_dziennika_polskiego.html Informacje zawarte w Dzienniku Polskim, autorstwa red. Piotra Tymczaka i red. Arkadiusza Maciejowskiego pt. „Wybudują drogę do uczelni prezydenta” wprowadzają czytelników w błąd. ]]> Mon, 30 Jul 2018 10:25:22 +0200 Sprostowanie do artykułu Kariny Kosmali „Trafiły do aresztu, ale pracują w urzędzie!” http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/221886,28,komunikat,sprostowanie_do_artykulu_kariny_kosmali__trafily_do_aresztu__ale_pracuja_w_urzedzie__.html http://krakow.pl/opinie__stanowiska__polemiki/221886,28,komunikat,sprostowanie_do_artykulu_kariny_kosmali__trafily_do_aresztu__ale_pracuja_w_urzedzie__.html W artykule redaktor Kariny Kosmali, „Trafiły do aresztu, ale pracują w urzędzie!”, opublikowanym 19 lipca 2018 r. w krakowskim wydaniu „Faktu”, zawarta została nieprawdziwa informacja oraz równie nieprawdziwa teza. Chodzi o następujące fragmenty: „Tak krakowski magistrat dba o swoich ludzi. Urzędniczki, na których ciążą poważne zarzuty łapówkarstwa i sprzedajności urzędniczej, nadal pracują w urzędzie. I choć dwie z zatrzymanych kobiet cały czas przebywają w areszcie, miasto wypłaca im nawet pensje!”; „Pomimo tak poważnych oskarżeń kobiety, które przebywają w areszcie, nadal są pracownikami urzędu miasta i otrzymują połowę dotychczasowego wynagrodzenia”. ]]> Thu, 19 Jul 2018 14:31:41 +0200