Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Mon, 27 Mar 2017 16:24:39 +0200 Zakup strychu i mieszkania - wyjaśnienia http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208759,28,komunikat,zakup_strychu_i_mieszkania_-_wyjasnienia.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208759,28,komunikat,zakup_strychu_i_mieszkania_-_wyjasnienia.html ]]> Mon, 27 Mar 2017 07:21:07 +0200 Polemiki z Dziennikiem Polskim ciąg dalszy http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208736,28,komunikat,polemiki_z_dziennikiem_polskim_ciag_dalszy.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208736,28,komunikat,polemiki_z_dziennikiem_polskim_ciag_dalszy.html Po raz kolejny w Kronice krakowskiej – dodatku do „Dziennika Polskiego”, 23 marca 2017 r. pojawił się nierzetelny, zawierający nieprawdziwe informacje, powtarzający te same tezy, do których zostały złożone wyjaśnienia, artykuł redaktorów Małgorzaty Mrowiec i Arkadiusza Maciejewskiego, zatytułowany „Ludzie Vivy stracą część lokali w centrum”. Artykuł stanowi polemikę z faktami przedstawionymi przez ZBK w wyjaśnieniach, ograniczającą się jedynie do podtrzymywania dotychczasowych tez, bez wskazywania jednak żadnych dowodów na ich poparcie. ]]> Fri, 24 Mar 2017 13:22:10 +0100 Dzieci z Aleppo – stanowisko Urzędu Miasta Krakowa http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208729,28,komunikat,dzieci_z_aleppo___stanowisko_urzedu_miasta_krakowa.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208729,28,komunikat,dzieci_z_aleppo___stanowisko_urzedu_miasta_krakowa.html W nawiązaniu do artykułów prasowych oraz zapytań mediów o inicjatywę zaproszenia do Krakowa dzieci z syryjskiego Aleppo informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa - w przygotowanej odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta Krakowa z 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zaproszenia do Krakowa pięciorga dzieci z Aleppo, poszkodowanych wskutek wojny, w celu leczenia - poinformował Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o przepisach prawnych dotyczących możliwości realizacji przez samorząd wskazanej w treści wspomnianej uchwały propozycji. ]]> Fri, 24 Mar 2017 10:53:12 +0100 Prokuratura - komentarz http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208717,28,komunikat,prokuratura_-_komentarz.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208717,28,komunikat,prokuratura_-_komentarz.html ]]> Mon, 27 Mar 2017 06:43:28 +0200 Odpowiedź na komentarz w „Dzienniku Polskim” http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208711,28,komunikat,odpowiedz_na_komentarz_w__dzienniku_polskim_.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208711,28,komunikat,odpowiedz_na_komentarz_w__dzienniku_polskim_.html 17 marca w „Dzienniku Polskim” pojawił się komentarz pani Zofii Gołubiew zatytułowany „Chcieć to móc”. Autorka dzieli się w nim swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi utrzymania czystości w mieście. Pisze o brudzie, który „wyłazi spod resztek śniegu, panoszy się na trawnikach i chodnikach”, ale też o „niemocy w zwalczaniu brudu” i że „nie widuje polewaczek” i że przecież „są służby odpowiedzialne za czystość miasta”.   ]]> Thu, 23 Mar 2017 14:08:42 +0100 Polemika z artykułem „Dziennika Polskiego” http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208629,28,komunikat,polemika_z_artykulem__dziennika_polskiego_.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208629,28,komunikat,polemika_z_artykulem__dziennika_polskiego_.html Po raz kolejny w Kronice krakowskiej – dodatku do „Dziennika Polskiego” – 17 marca 2017 r. pojawił się nierzetelny, pełen insynuacji i pomówień oraz zawierający nieprawdziwe informacje artykuł redaktorów Małgorzaty Mrowiec i Arkadiusza Maciejewskiego, zatytułowany „Lokale wokół Rynku niszczeją a władze miasta wspierają cwaniaków”. ]]> Thu, 23 Mar 2017 08:48:52 +0100 Nieprawdziwe informacje „Dziennika Polskiego” http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208599,28,komunikat,nieprawdziwe_informacje__dziennika_polskiego_.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208599,28,komunikat,nieprawdziwe_informacje__dziennika_polskiego_.html ]]> Thu, 23 Mar 2017 13:01:02 +0100 Manipulacje „Dziennika Polskiego” http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208570,28,komunikat,manipulacje__dziennika_polskiego_.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208570,28,komunikat,manipulacje__dziennika_polskiego_.html ]]> Thu, 23 Mar 2017 13:00:32 +0100 Komunikat Urzędu Miasta Krakowa http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208558,28,komunikat,komunikat_urzedu_miasta_krakowa.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208558,28,komunikat,komunikat_urzedu_miasta_krakowa.html W związku z nierzetelnym artykułem w „Dzienniku Polskim”, pt. „Lokale wokół Rynku niszczeją, a władze miasta wspierają cwaniaków”, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych. ]]> Tue, 21 Mar 2017 11:32:15 +0100 Prace na cmentarzu Rakowickim: wyjaśnienia http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208383,28,komunikat,prace_na_cmentarzu_rakowickim__wyjasnienia.html http://krakow.pl/stanowiska__opinie__nieopublikowane/208383,28,komunikat,prace_na_cmentarzu_rakowickim__wyjasnienia.html W odpowiedzi na artykuł Anny Agaciak, „Na Rakowicach sypią się groby” („Dziennik Polski”, 14.03.2017), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wyjaśnia, że zgodnie z przejętymi kompetencjami, Miejski Konserwator Zabytków nadzoruje prace konserwatorskie i budowlane prowadzone na cmentarzu Rakowickim na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W tym roku kwota przeznaczona na prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach wyniesie 80 000 zł. Niestety, tych i kilku innych, ważnych informacji zabrakło w artykule Anny Agaciak. ]]> Tue, 21 Mar 2017 11:29:57 +0100