Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Sun, 18 Nov 2018 17:28:02 +0100 Cztery lata pod znakiem ważnych zmian http://krakow.pl/aktualnosci/225191,30,komunikat,cztery_lata_pod_znakiem_waznych_zmian.html http://krakow.pl/aktualnosci/225191,30,komunikat,cztery_lata_pod_znakiem_waznych_zmian.html 16 listopada kończy się VII kadencja Rady Miasta Krakowa. To najlepszy czas, by podsumować  to, co wydarzyło się przez te cztery lata. ]]> Fri, 16 Nov 2018 11:00:55 +0100 Pierwsza sesja i zaprzysiężenie http://krakow.pl/aktualnosci/225122,30,komunikat,pierwsza_sesja_i_zaprzysiezenie.html http://krakow.pl/aktualnosci/225122,30,komunikat,pierwsza_sesja_i_zaprzysiezenie.html 21 listopada, w środę o godz. 12:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się 1. sesja Rady Miasta Krakowa VIII kadencji. ]]> Wed, 14 Nov 2018 11:59:29 +0100 Kraków otwarty, Kraków partnerski http://krakow.pl/aktualnosci/225074,30,komunikat,krakow_otwarty__krakow_partnerski.html http://krakow.pl/aktualnosci/225074,30,komunikat,krakow_otwarty__krakow_partnerski.html O tym jak wygląda współpraca Krakowa z miastami partnerskimi rozmawiano na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Komisji Promocji i Turystyki. Informacji na ten temat udzieliła Beata Sabatowicz, Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta. ]]> Tue, 13 Nov 2018 12:43:35 +0100 Obradowali ostatni raz http://krakow.pl/aktualnosci/224928,30,komunikat,obradowali_ostatni_raz.html http://krakow.pl/aktualnosci/224928,30,komunikat,obradowali_ostatni_raz.html Ostatnia w VII kadencji sesja RMK trwała 7 godzin. Radni podjęli 63 uchwały. Jeden projekt uchwały został przez radnych odrzucony, a jeden wycofany ze spraw w toku. ]]> Thu, 08 Nov 2018 12:15:38 +0100 Czas pomyśleć o rekrutacji http://krakow.pl/aktualnosci/224926,30,komunikat,czas_pomyslec_o_rekrutacji.html http://krakow.pl/aktualnosci/224926,30,komunikat,czas_pomyslec_o_rekrutacji.html W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8‐letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Dlatego też Komisja Edukacji zajęła się informacją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa na temat przygotowania krakowskich szkół ponadpodstawowych do naboru uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020. ]]> Thu, 08 Nov 2018 11:42:48 +0100 Czy Kraków jest smart? http://krakow.pl/aktualnosci/224925,30,komunikat,czy_krakow_jest_smart_.html http://krakow.pl/aktualnosci/224925,30,komunikat,czy_krakow_jest_smart_.html Smart City to miasto otwarte, kreujące wielofunkcyjną przestrzeń, łączące aktywną społeczność oraz przyjazną i funkcjonalną administrację. Czy Kraków jest takim miastem? Wprowadzanie idei smart city podsumowano na posiedzeniu Komisji Innowacji. ]]> Thu, 08 Nov 2018 11:37:50 +0100 Podsumowania i pożegnania http://krakow.pl/aktualnosci/224886,30,komunikat,podsumowania_i_pozegnania.html http://krakow.pl/aktualnosci/224886,30,komunikat,podsumowania_i_pozegnania.html Ostatnie posiedzenie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej poświęcone zostało podsumowaniu czteroletniej pracy komisji i pożegnaniom. ]]> Wed, 07 Nov 2018 13:27:07 +0100 O przeciwdziałaniu alkoholizmowi i regulacji płac http://krakow.pl/aktualnosci/224881,30,komunikat,o_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_i_regulacji_plac.html http://krakow.pl/aktualnosci/224881,30,komunikat,o_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_i_regulacji_plac.html Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Wysłuchali też informacji na temat oceny finansowych skutków regulacji płacowych w miejskich podmiotach leczniczych w latach 2017-2018. ]]> Wed, 07 Nov 2018 12:59:03 +0100 Dotacje na koniec kadencji http://krakow.pl/aktualnosci/224880,30,komunikat,dotacje_na_koniec_kadencji.html http://krakow.pl/aktualnosci/224880,30,komunikat,dotacje_na_koniec_kadencji.html Wraz z końcówką kadencji, prace swoje kończą również komisje rady miasta. Na ostatnim, posiedzeniu zebrała się Komisja Kultury i Ochrony Zabytków. ]]> Wed, 07 Nov 2018 12:52:55 +0100 Żeby było mniej hałasu http://krakow.pl/aktualnosci/224878,30,komunikat,zeby_bylo_mniej_halasu.html http://krakow.pl/aktualnosci/224878,30,komunikat,zeby_bylo_mniej_halasu.html Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza zajęli się projektem uchwały w sprawie Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”. ]]> Wed, 07 Nov 2018 12:46:41 +0100