Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Sun, 18 Mar 2018 00:58:10 +0100 Komisja w sprawie polityki transportowej http://krakow.pl/aktualnosci/218610,30,komunikat,komisja_w_sprawie_polityki_transportowej.html http://krakow.pl/aktualnosci/218610,30,komunikat,komisja_w_sprawie_polityki_transportowej.html Rada Miasta Krakowa ma nową komisję – do spraw zbadania związku z realizacją organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, projektu Mobilny Kraków oraz polityki transportowej dla Miasta Krakowa. Została ona powołana na sesji 14 marca, na podstawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców „Nic o nas bez nas”. ]]> Fri, 16 Mar 2018 12:51:58 +0100 Autokary w centrum http://krakow.pl/aktualnosci/218608,30,komunikat,autokary_w_centrum.html http://krakow.pl/aktualnosci/218608,30,komunikat,autokary_w_centrum.html Jak wygląda system parkowania autokarów w centrum? Ile potrzeba nam parkingów dla przewoźników turystycznych? Na te pytania szukali odpowiedzi zarówno urzędnicy, jak i radni z Komisji Promocji i Turystyki. ]]> Fri, 16 Mar 2018 12:46:36 +0100 Kierunki działania, rezolucja i uchwała autorstwa mieszkańców http://krakow.pl/aktualnosci/218573,30,komunikat,kierunki_dzialania__rezolucja_i_uchwala_autorstwa_mieszkancow.html http://krakow.pl/aktualnosci/218573,30,komunikat,kierunki_dzialania__rezolucja_i_uchwala_autorstwa_mieszkancow.html 18 uchwał dotyczących zmian w organizacji i zakresie działania 18 dzielnic Krakowa, cztery uchwały kierunkowe dla Prezydenta, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – to tylko niektóre z uchwał podjętych na 97. sesji Rady Miasta Krakowa. ]]> Thu, 15 Mar 2018 13:13:09 +0100 Uczniowie ambasadorami Krakowa http://krakow.pl/aktualnosci/218530,30,komunikat,uczniowie_ambasadorami_krakowa.html http://krakow.pl/aktualnosci/218530,30,komunikat,uczniowie_ambasadorami_krakowa.html Radny Łukasz Słoniowski był jednym z inicjatorów powstania uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie włączenia szkół działających na terenie Krakowa w promocje miasta. Jak miałaby wyglądać taka promocja rozmawiano na posiedzeniu Komisji Edukacji. ]]> Wed, 14 Mar 2018 13:57:23 +0100 Pieniądze na kulturę oraz zwiększenie dochodów i wydatków http://krakow.pl/aktualnosci/218529,30,komunikat,pieniadze_na_kulture_oraz_zwiekszenie_dochodow_i_wydatkow.html http://krakow.pl/aktualnosci/218529,30,komunikat,pieniadze_na_kulture_oraz_zwiekszenie_dochodow_i_wydatkow.html Komisja Budżetowa opiniowała szereg uchwał, miedzy innymi druki dotyczące zmian w budżecie miasta 2018 i druk w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielania dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - otrzymały pozytywną opinie komisji. ]]> Wed, 14 Mar 2018 13:44:22 +0100 Statuty dzielnic po zmianach http://krakow.pl/aktualnosci/218523,30,komunikat,statuty_dzielnic_po_zmianach.html http://krakow.pl/aktualnosci/218523,30,komunikat,statuty_dzielnic_po_zmianach.html Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego zaopiniowali 18 projektów uchwał w sprawie nowelizacji organizacji i zakresu działania Dzielnic. Druki otrzymały pozytywną opinię. ]]> Wed, 14 Mar 2018 13:21:41 +0100 Teatr KTO ożywi Stare Podgórze? http://krakow.pl/aktualnosci/218520,30,komunikat,teatr_kto_ozywi_stare_podgorze_.html http://krakow.pl/aktualnosci/218520,30,komunikat,teatr_kto_ozywi_stare_podgorze_.html Teatr KTO jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, a także realizatorem krakowskich projektów artystycznych - Noc Teatrów i Noc Poezji. Pełniący od 40 lat funkcję dyrektora teatru Jerzy Zoń przedstawił radnym z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków projekt nowej siedziby teatru. ]]> Wed, 14 Mar 2018 13:11:18 +0100 Nie tylko o dokarmianiu ptaków http://krakow.pl/aktualnosci/218492,30,komunikat,nie_tylko_o_dokarmianiu_ptakow.html http://krakow.pl/aktualnosci/218492,30,komunikat,nie_tylko_o_dokarmianiu_ptakow.html Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury radni zajęli się projektem uchwały kierunkowej w sprawie zamieszczania informacji o Zezwoleniach na Realizację Inwestycji Drogowej w BIP-ie oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018. ]]> Tue, 13 Mar 2018 13:25:13 +0100 Pozytywna opinia mimo kontrowersji http://krakow.pl/aktualnosci/218485,30,komunikat,pozytywna_opinia_mimo_kontrowersji.html http://krakow.pl/aktualnosci/218485,30,komunikat,pozytywna_opinia_mimo_kontrowersji.html Mimo że większość projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania zostało zaopiniowanych pozytywnie, podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska nie obyło się bez kontrowersji. Dotyczyły one zwłaszcza jednego punktu. ]]> Tue, 13 Mar 2018 11:52:45 +0100 Więcej pożarów i… fałszywych alarmów http://krakow.pl/aktualnosci/218484,30,komunikat,wiecej_pozarow_i__falszywych_alarmow_.html http://krakow.pl/aktualnosci/218484,30,komunikat,wiecej_pozarow_i__falszywych_alarmow_.html Średnio co 37 minut wyjeżdżała krakowska straż pożarna na interwencje w 2017 r. Łącznie strażacy przyjęli prawie 15 tysięcy zgłoszeń. Informacji o tym, jak wyglądała ich praca wysłuchali radni z Komisji Praworządności. Posiedzenie komisji odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte. ]]> Tue, 13 Mar 2018 11:30:55 +0100