Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Tue, 29 Sep 2020 23:02:09 +0200 Wypracować kompromis https://krakow.pl/aktualnosci/243089,30,komunikat,wypracowac_kompromis.html https://krakow.pl/aktualnosci/243089,30,komunikat,wypracowac_kompromis.html Mieszkańcy osiedla Szklane Domy w Nowej Hucie wzięli udział w posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, by zaprezentować swoje zastrzeżenia do prezentowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”. To nie jedyny projekt planu prezentowany podczas posiedzenia. ]]> Tue, 29 Sep 2020 11:47:37 +0200 Ciszej na Starowiślnej https://krakow.pl/aktualnosci/243088,30,komunikat,ciszej_na_starowislnej.html https://krakow.pl/aktualnosci/243088,30,komunikat,ciszej_na_starowislnej.html Mieszkańcy Starego Miasta prosili radnych o interwencję w sprawie hałasów związanych z działalnością klubów nocnych. Radni z Komisji Praworządności wysłuchali opinii mieszkańców oraz policji i straży miejskiej. O tym, w jaki sposób można przeciwdziałać nieodpowiednim zachowaniom dyskutowano na posiedzeniu Komisji. ]]> Tue, 29 Sep 2020 12:02:45 +0200 Nowe wzory deklaracji https://krakow.pl/aktualnosci/243087,30,komunikat,nowe_wzory_deklaracji.html https://krakow.pl/aktualnosci/243087,30,komunikat,nowe_wzory_deklaracji.html Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – tym zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury. ]]> Tue, 29 Sep 2020 11:30:06 +0200 Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa https://krakow.pl/aktualnosci/243086,30,komunikat,nowa_kadencja_mlodziezowej_rady_krakowa_.html https://krakow.pl/aktualnosci/243086,30,komunikat,nowa_kadencja_mlodziezowej_rady_krakowa_.html Młodzieżowi radni Krakowa rozpoczęli VIII kadencję i podczas pierwszej, inaugurującej sesji złożyli ślubowanie. ]]> Tue, 29 Sep 2020 12:07:30 +0200 Zielono na Prądniku Czerwonym. I nie tylko https://krakow.pl/aktualnosci/243021,30,komunikat,zielono_na_pradniku_czerwonym__i_nie_tylko.html https://krakow.pl/aktualnosci/243021,30,komunikat,zielono_na_pradniku_czerwonym__i_nie_tylko.html Pod koniec 2020 r. zakończone mają zostać prace nad utworzeniem parku Ogród nad Sudołem, natomiast do połowy 2021 r. zagospodarowane zostaną bulwary Białuchy – te oba zielone tereny znajdują się w Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Natomiast cały Kraków sukcesywnie zazielenia się na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa i programu zwiększania lesistości Krakowa. ]]> Mon, 28 Sep 2020 08:37:50 +0200 Udało się wygospodarować środki na zajęcia dla przedszkolaków - felieton radnego Rafała Komarewicza https://krakow.pl/aktualnosci/243020,30,komunikat,udalo_sie_wygospodarowac_srodki_na_zajecia_dla_przedszkolakow_-_felieton_radnego_rafala_komarewicza.html https://krakow.pl/aktualnosci/243020,30,komunikat,udalo_sie_wygospodarowac_srodki_na_zajecia_dla_przedszkolakow_-_felieton_radnego_rafala_komarewicza.html Niewiele jest spraw, które na co dzień łączą praktycznie wszystkich nas, całe społeczeństwo. Niezależnie od upodobań partyjnych, politycznych, światopoglądu czy sposobu na życie. Z całą jednak pewnością jedną z takich spraw jest dobro i rozwój najmłodszych obywateli – dzieci. To m.in. dlatego, że to właśnie najmłodsi są przyszłością naszego kraju i lokalnych, małych społeczności. To od nich zależy, jak będzie wyglądać Polska, jak będzie wyglądać Kraków za kilkanaście i kilkadziesiąt lat. ]]> Mon, 28 Sep 2020 08:21:33 +0200 O planach miejscowych i koronawirusie https://krakow.pl/aktualnosci/242993,30,komunikat,o_planach_miejscowych_i_koronawirusie.html https://krakow.pl/aktualnosci/242993,30,komunikat,o_planach_miejscowych_i_koronawirusie.html 39 punktów w porządku obrad oraz wystąpienie ekspertów na temat epidemii koronawirusa – tak przedstawia się program 46. sesji Rady Miasta Krakowa. Początek o godz. 10:00, jak zwykle w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. ]]> Fri, 25 Sep 2020 12:09:49 +0200 Edukacja w Szwajcarii - felieton radnej Małgorzaty Jantos https://krakow.pl/aktualnosci/242988,30,komunikat,edukacja_w_szwajcarii_-_felieton_radnej_malgorzaty_jantos.html https://krakow.pl/aktualnosci/242988,30,komunikat,edukacja_w_szwajcarii_-_felieton_radnej_malgorzaty_jantos.html W Szwajcarii nie ma Ministerstwa Edukacji Narodowej. Istnieje 26 różnych systemów szkolnictwa. Różnią się nie tylko programami nauczania, ale również jakością edukacji. ]]> Fri, 25 Sep 2020 08:23:50 +0200 Rozwiązywać problemy mieszkańców - wywiad z radnym Adamem Migdałem https://krakow.pl/aktualnosci/242963,30,komunikat,rozwiazywac_problemy_mieszkancow_-_wywiad_z_radnym_adamem_migdalem.html https://krakow.pl/aktualnosci/242963,30,komunikat,rozwiazywac_problemy_mieszkancow_-_wywiad_z_radnym_adamem_migdalem.html O pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz o potrzebach południa Krakowa z radnym Adamem Migdałem rozmawia Katarzyna Maleta-Madejska. ]]> Thu, 24 Sep 2020 09:45:35 +0200 Zmiany w harmonogramie sesji https://krakow.pl/aktualnosci/242894,30,komunikat,zmiany_w_harmonogramie_sesji.html https://krakow.pl/aktualnosci/242894,30,komunikat,zmiany_w_harmonogramie_sesji.html Zmienił się harmonogram sesji Rady Miasta Krakowa. Najbliższe sesje odbędą się 30 września i 14 października. Sesja planowana na 28 października odbędzie, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. ]]> Tue, 22 Sep 2020 11:39:14 +0200