Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Thu, 24 Jan 2019 09:32:09 +0100 Nowi przewodniczący, kolejne uchwały http://krakow.pl/aktualnosci/226583,30,komunikat,nowi_przewodniczacy__kolejne_uchwaly.html http://krakow.pl/aktualnosci/226583,30,komunikat,nowi_przewodniczacy__kolejne_uchwaly.html 4. sesja RMK trwała prawie 8 godzin. Radni podjęli 22 uchwały, 14 projektów uchwał procedowanych było podczas pierwszych czytań, podjęta została jedna rezolucja. ]]> Thu, 10 Jan 2019 15:21:20 +0100 RMK dla WOŚP http://krakow.pl/aktualnosci/226549,30,komunikat,rmk_dla_wosp.html http://krakow.pl/aktualnosci/226549,30,komunikat,rmk_dla_wosp.html Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 27., od wielu lat nieprzerwanie do akcji włącza się także Rada Miasta Krakowa. ]]> Thu, 10 Jan 2019 15:22:09 +0100 Podział przy połączeniu http://krakow.pl/aktualnosci/226545,30,komunikat,podzial_przy_polaczeniu.html http://krakow.pl/aktualnosci/226545,30,komunikat,podzial_przy_polaczeniu.html Połączenie Szkoły Podstawowej nr 153 z XVIII Liceum Ogólnokształcącym i utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie przy ul. Na Błonie 15 b było głównym tematem posiedzenia Komisji Edukacji. ]]> Thu, 10 Jan 2019 15:24:06 +0100 Ochrona zdrowia i budżet http://krakow.pl/aktualnosci/226537,30,komunikat,ochrona_zdrowia_i_budzet.html http://krakow.pl/aktualnosci/226537,30,komunikat,ochrona_zdrowia_i_budzet.html Komisja Zdrowia, Profilaktyki i Uzdrowiskowej spotkała się 8 stycznia, by zaopiniować budżet miasta Krakowa oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poza tym radni zapoznali się z projektami uchwał w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”. ]]> Thu, 10 Jan 2019 15:25:23 +0100 Rozmawiali o budżecie i współpracy z NGO http://krakow.pl/aktualnosci/226535,30,komunikat,rozmawiali_o_budzecie_i_wspolpracy_z_ngo.html http://krakow.pl/aktualnosci/226535,30,komunikat,rozmawiali_o_budzecie_i_wspolpracy_z_ngo.html Mimo dyskusji, pytań i udzielanych na nie odpowiedzi, podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego nie wydano pozytywnej opinii w sprawie budżetu na 2019 rok. ]]> Thu, 10 Jan 2019 15:26:34 +0100 Bez opinii komisji http://krakow.pl/aktualnosci/226533,30,komunikat,bez_opinii_komisji.html http://krakow.pl/aktualnosci/226533,30,komunikat,bez_opinii_komisji.html Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków radni opiniowali między innymi budżet na 2019 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. ]]> Thu, 10 Jan 2019 15:27:18 +0100 „Tak” dla budżetu http://krakow.pl/aktualnosci/226531,30,komunikat,_tak__dla_budzetu.html http://krakow.pl/aktualnosci/226531,30,komunikat,_tak__dla_budzetu.html Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał. Opinie dotyczyły tak ważnych spraw jak m.in. budżet na 2019 rok czy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. ]]> Wed, 09 Jan 2019 10:47:20 +0100 Nośniki reklamowe na nowych zasadach? http://krakow.pl/aktualnosci/226497,30,komunikat,nosniki_reklamowe_na_nowych_zasadach_.html http://krakow.pl/aktualnosci/226497,30,komunikat,nosniki_reklamowe_na_nowych_zasadach_.html Przedmiotem posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa była informacja Prezydenta Miasta Krakowa o projekcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa”. ]]> Wed, 09 Jan 2019 11:32:07 +0100 Zaopiniowali poprawki do budżetu http://krakow.pl/aktualnosci/226471,30,komunikat,zaopiniowali_poprawki_do_budzetu.html http://krakow.pl/aktualnosci/226471,30,komunikat,zaopiniowali_poprawki_do_budzetu.html Trwają prace nad budżetem miasta. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej radni opiniowali poprawki do budżetu zgłoszone przez kluby i radnych indywidualnie. ]]> Mon, 07 Jan 2019 12:49:46 +0100 W środę sesja zwykła, w czwartek nadzwyczajna http://krakow.pl/aktualnosci/226447,30,komunikat,w_srode_sesja_zwykla__w_czwartek_nadzwyczajna.html http://krakow.pl/aktualnosci/226447,30,komunikat,w_srode_sesja_zwykla__w_czwartek_nadzwyczajna.html 4. sesja odbędzie się 9 stycznia w środę, o godz. 10:00. W porządku obrad jest 36 punktów, natomiast 5. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się w czwartek, 10 stycznia o godz. 15:00. Jej tematem będzie budżet miasta Krakowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa. Obie sesje odbędą się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. ]]> Fri, 04 Jan 2019 15:48:47 +0100