Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Sat, 20 Jul 2019 20:01:30 +0200 Skonsultować dalsze poszerzanie strefy http://krakow.pl/aktualnosci/231846,30,komunikat,skonsultowac_dalsze_poszerzanie_strefy.html http://krakow.pl/aktualnosci/231846,30,komunikat,skonsultowac_dalsze_poszerzanie_strefy.html Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec złożył projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania. Poszerzenie dotyczyłoby obszarów Dzielnicy II Grzegórzki oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony. ]]> Thu, 18 Jul 2019 11:41:06 +0200 Strefa poszerzona i droższa http://krakow.pl/aktualnosci/231845,30,komunikat,strefa_poszerzona_i_drozsza.html http://krakow.pl/aktualnosci/231845,30,komunikat,strefa_poszerzona_i_drozsza.html Wczoraj (17 lipca) odbyła się 22. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa zwołana na wniosek Prezydenta. Jej głównym punktem było ustalenie nowych stawek cen w strefie płatnego parkowania. ]]> Thu, 18 Jul 2019 13:05:55 +0200 Kraków bez plastiku – działajmy! http://krakow.pl/aktualnosci/231802,30,komunikat,krakow_bez_plastiku___dzialajmy_.html http://krakow.pl/aktualnosci/231802,30,komunikat,krakow_bez_plastiku___dzialajmy_.html Z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci. Niestety, ma to zdecydowanie negatywny wpływ na otaczające nas środowisko i naszą planetę. Ogromne ilości plastiku pływają w morzach i oceanach, tworząc wyspy wielokrotnie większe od Polski. Bardzo często odpady te trafiają również na nasze stoły w wyłowionych z akwenów rybach. Czas rozkładu plastiku wynosi kilkaset lat, co znaczy, że od momentu jego wymyślenia jeszcze żadna plastikowa rzecz nie uległa rozkładowi, a produkujemy ich z roku na rok coraz więcej. ]]> Wed, 17 Jul 2019 08:33:16 +0200 Co to jest syndrom NIMBY, czyli rzecz o protestach społecznych http://krakow.pl/aktualnosci/231752,30,komunikat,co_to_jest_syndrom_nimby__czyli_rzecz_o_protestach_spolecznych.html http://krakow.pl/aktualnosci/231752,30,komunikat,co_to_jest_syndrom_nimby__czyli_rzecz_o_protestach_spolecznych.html Nazwę NIMBY (Not In My Back Yard - nie na moim podwórku) nauki społeczne odnoszą do specyficznej kategorii protestów społecznych osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji realizowanych w ich najbliższym sąsiedztwie, nie zaprzeczając przy tym potrzebie ich realizacji w ogóle. Są więc za ich powstaniem, ale w zupełnie innym miejscu, najczęściej z dala od ich domostw. Syndrom NIMBY dotyczy w szczególności potencjalnie uciążliwych inwestycji takich jak: wysypiska śmieci, zakłady termicznej przeróbki odpadów, spopielarnie zwłok, oczyszczalnie ścieków. Ten rodzaj protestu społecznego szczególnie często występuje w naszym mieście, warto więc wiedzieć o nim coś więcej. ]]> Mon, 15 Jul 2019 08:40:02 +0200 Kraków drugim Rzymem http://krakow.pl/aktualnosci/231727,30,komunikat,krakow_drugim_rzymem.html http://krakow.pl/aktualnosci/231727,30,komunikat,krakow_drugim_rzymem.html W Krakowie turystyka pielgrzymkowa ma historię tak długą, jak samo miasto. O tej właśnie gałęzi turystyki rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki. ]]> Fri, 12 Jul 2019 11:05:22 +0200 Wnioski po konferencji i klaster dla startupów http://krakow.pl/aktualnosci/231723,30,komunikat,wnioski_po_konferencji_i_klaster_dla_startupow.html http://krakow.pl/aktualnosci/231723,30,komunikat,wnioski_po_konferencji_i_klaster_dla_startupow.html 4 lipca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja Innowacyjny Kraków - spotkajmy się i działajmy! Dotyczyła ona rozwoju ekosystemu innowacji w Krakowie, a zorganizowana została w formule tzw. Open Space Technology. Czym jest ta formuła i jakie wniosku płyną z konferencji? O tym rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych. ]]> Fri, 12 Jul 2019 10:35:37 +0200 Sesja w liczbach http://krakow.pl/aktualnosci/231697,30,komunikat,sesja_w_liczbach.html http://krakow.pl/aktualnosci/231697,30,komunikat,sesja_w_liczbach.html 21. sesja Rady Miasta Krakowa trwała ponad 13 godz. W tym czasie radni podjęli 48 uchwał, 20 projektów uchwał procedowali w pierwszym czytaniu, jeden projekt uchwały został odesłany do projektodawcy, a rezolucja w sprawie Organizacji Igrzysk Europejskich do zaopiniowania przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej. Radni wysłuchali także informacji Prezydenta na temat Organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku. ]]> Thu, 11 Jul 2019 11:52:15 +0200 Parkingowy problem Bagrów i tor dla modelarzy http://krakow.pl/aktualnosci/231667,30,komunikat,parkingowy_problem_bagrow_i_tor_dla_modelarzy.html http://krakow.pl/aktualnosci/231667,30,komunikat,parkingowy_problem_bagrow_i_tor_dla_modelarzy.html Informacja na temat przygotowania kąpielisk krakowskich do sezonu letniego w aspekcie sportowo-turystycznym i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku mieszkańcom miała być głównym tematem posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej. Nieoczekiwanie jednak główna dyskusja dotyczyła organizacji ruchu wokół zalewu Bagry. ]]> Wed, 10 Jul 2019 12:03:28 +0200 Co z artystami ulicznymi? http://krakow.pl/aktualnosci/231666,30,komunikat,co_z_artystami_ulicznymi_.html http://krakow.pl/aktualnosci/231666,30,komunikat,co_z_artystami_ulicznymi_.html Występy artystów ulicznych dodają Krakowowi, a zwłaszcza jego centrum, kolorytu. Ale równocześnie przeszkadzają niektórym mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność w obrębie Starego Miasta. Co więc począć z artystami ulicznymi? Jaki pomysł ma na nich Miasto? Rozmawiano o tym podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. ]]> Wed, 10 Jul 2019 11:50:25 +0200 Odpoczywać bezpiecznie http://krakow.pl/aktualnosci/231663,30,komunikat,odpoczywac_bezpiecznie.html http://krakow.pl/aktualnosci/231663,30,komunikat,odpoczywac_bezpiecznie.html Bezpieczny odpoczynek dzieci i młodzieży był tematem posiedzenia Komisji Praworządności. Przedstawiciele służb mundurowych przedstawili swoją gotowość do okresu wakacyjnego. ]]> Wed, 10 Jul 2019 10:51:39 +0200