Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Wed, 16 Aug 2017 21:38:00 +0200 Dłuższe autobusy i środki z UE http://krakow.pl/aktualnosci/212410,30,komunikat,dluzsze_autobusy_i_srodki_z_ue.html http://krakow.pl/aktualnosci/212410,30,komunikat,dluzsze_autobusy_i_srodki_z_ue.html Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa złożył 5 interpelacji międzysesyjnych. Jedną wystosował również do Prezydenta radny Michał Drewnicki. ]]> Thu, 10 Aug 2017 12:53:08 +0200 Park bez oświetlenia http://krakow.pl/aktualnosci/212327,30,komunikat,park_bez_oswietlenia.html http://krakow.pl/aktualnosci/212327,30,komunikat,park_bez_oswietlenia.html Radny Kazimierz Chrzanowski złożył interpelację, w której wnosi o wykonanie oświetlenia w Parku Złotego Wieku. ]]> Wed, 09 Aug 2017 14:17:26 +0200 Wiadukt w dzielnicy X http://krakow.pl/aktualnosci/212231,30,komunikat,wiadukt_w_dzielnicy_x.html http://krakow.pl/aktualnosci/212231,30,komunikat,wiadukt_w_dzielnicy_x.html Rada Dzielnicy X Swoszowice wnioskuje do prezydenta o podjęcie działań zmierzających do budowy wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kąpielowej nad linią kolejową nr 94. Ma to zmniejszyć ruch na ulicach Kąpielowej oraz Zakopiańskiej. ]]> Thu, 03 Aug 2017 12:23:26 +0200 Niepełny Szlak Techniki http://krakow.pl/aktualnosci/212174,30,komunikat,niepelny_szlak_techniki.html http://krakow.pl/aktualnosci/212174,30,komunikat,niepelny_szlak_techniki.html Dawna Kuźnia Zieleniewskich to ważny historycznie punkt miasta, jeden z istotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego polskiego przemysłu, który należy do słynnego Krakowskiego Szlaku Techniki - nie jest właściwie oznaczony. Radny Łukasz Wantuch interpeluje w sprawie montażu tablicy informacyjnej na budynku. ]]> Wed, 02 Aug 2017 10:29:23 +0200 Nasze drzewo, rzadki okaz http://krakow.pl/aktualnosci/212115,30,komunikat,nasze_drzewo__rzadki_okaz.html http://krakow.pl/aktualnosci/212115,30,komunikat,nasze_drzewo__rzadki_okaz.html Czy stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty będą mogły zasadzić rzadkie okazy drzew w Parku Krakowskim? Z taką inicjatywą do radnej Marty Pateny zgłosiły się przedstawicielki Pierwszego Krakowskiego Klubu Soroptimist International. ]]> Fri, 28 Jul 2017 14:51:31 +0200 Pytania do prezydenta http://krakow.pl/aktualnosci/212102,30,komunikat,pytania_do_prezydenta.html http://krakow.pl/aktualnosci/212102,30,komunikat,pytania_do_prezydenta.html Boiska dla rozwijającego się klubu Bike Polo Kraków, informacje o UKS-ach, czyli Uczniowskich Klubach Sportowych, ustalenie właściciela pustostanu przy ul. Lubockiej oraz montaż wiaty przestankowej przy ul. Kantorowickiej, w tych sprawach zwrócił się z pytaniami do prezydenta radny Andrzej Mazur. ]]> Fri, 28 Jul 2017 10:30:45 +0200 Przewodniczący interpeluje http://krakow.pl/aktualnosci/212070,30,komunikat,przewodniczacy_interpeluje.html http://krakow.pl/aktualnosci/212070,30,komunikat,przewodniczacy_interpeluje.html Kolejne interpelacje zostały złożone. Tym razem autorem jest Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. A jakie sprawy leżą na sercu radnemu? Przede wszystkim realizacja kilkunastu inwestycji. ]]> Thu, 27 Jul 2017 10:09:35 +0200 Dzielnicowe poprawki do „Mobilnego Krakowa” http://krakow.pl/aktualnosci/212044,30,komunikat,dzielnicowe_poprawki_do__mobilnego_krakowa_.html http://krakow.pl/aktualnosci/212044,30,komunikat,dzielnicowe_poprawki_do__mobilnego_krakowa_.html Założenia planu Mobilny Kraków to z jednej strony wzmocnienie komunikacji miejskiej, z drugiej – ograniczenie ruchu wewnątrz tzw. II obwodnicy. Proponowane rozwiązania wzmocnią komunikację miejską, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz ogólnie polepszą jakość życia w Krakowie. ]]> Wed, 26 Jul 2017 10:50:42 +0200 Muzeum PRL i elektrosmog http://krakow.pl/aktualnosci/211993,30,komunikat,muzeum_prl_i_elektrosmog.html http://krakow.pl/aktualnosci/211993,30,komunikat,muzeum_prl_i_elektrosmog.html Marta Patena i Tomasz Urynowicz złożyli interpelacje w kilku istotnych kwestiach, między innymi w sprawie finansowania Muzeum PRL oraz Panu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, a także legalności budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w kilku lokalizacjach. ]]> Tue, 25 Jul 2017 12:00:01 +0200 Zasiedzenia, nowe prawo wodne i śmieciowe http://krakow.pl/aktualnosci/211954,30,komunikat,zasiedzenia__nowe_prawo_wodne_i_smieciowe.html http://krakow.pl/aktualnosci/211954,30,komunikat,zasiedzenia__nowe_prawo_wodne_i_smieciowe.html Mimo okresu wakacyjnego radni nie próżnują. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider złożył sporo interpelacji. Pierwsza z nich dotyczy potencjalnych skutków wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przyłączy wodociągowych. Radny prosi o przedstawienie tych skutków oraz, jakie będą miały konsekwencje dla mieszkańców. ]]> Mon, 24 Jul 2017 10:24:56 +0200