Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Tue, 24 Jan 2017 16:07:17 +0100 Konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/206973,60,komunikat,konkurs_ofert_-_dzialania_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/206973,60,komunikat,konkurs_ofert_-_dzialania_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych.html Otwarty Konkurs ofert na rok 2017 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych został ogłoszony. Termin składania ofert - 10.02.2017 r. ]]> Fri, 20 Jan 2017 10:37:47 +0100 Środki unijne - szkolenie http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/206757,60,komunikat,srodki_unijne_-_szkolenie.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/206757,60,komunikat,srodki_unijne_-_szkolenie.html Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatywa Społecznych zaprasza krakowskie NGOs zainteresowane uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w "Centrum Obywatelskim" 17 stycznia oraz 9 i 14 lutego. ]]> Fri, 13 Jan 2017 12:11:49 +0100 Niepełnosprawni aktywni wiosną http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/206259,60,komunikat,niepelnosprawni_aktywni_wiosna.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/206259,60,komunikat,niepelnosprawni_aktywni_wiosna.html Właśnie trwa rekrutacja do nowych programów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Małopolski! ]]> Wed, 21 Dec 2016 11:44:23 +0100 Program wyrównywania różnic między regionami http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/205975,60,komunikat,program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/205975,60,komunikat,program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami.html Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił listę powiatów i gmin, które mogą przystąpić do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami w 2017 roku". ]]> Mon, 12 Dec 2016 10:43:01 +0100 Bariery zmieniamy na szanse http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/205170,60,komunikat,bariery_zmieniamy_na_szanse.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/205170,60,komunikat,bariery_zmieniamy_na_szanse.html Asystent do pomocy w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością.Od 1 września 2016 r. w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”  ruszyła usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferta skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa. ]]> Thu, 10 Nov 2016 12:07:53 +0100 Kraków bez barier 2016 http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204653,60,komunikat,krakow_bez_barier_2016_.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204653,60,komunikat,krakow_bez_barier_2016_.html X edycja konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” – 2016 rozstrzygnięta   ]]> Tue, 06 Dec 2016 13:40:53 +0100 Wiosenna Akademia Możliwości http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204434,60,komunikat,wiosenna_akademia_mozliwosci.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204434,60,komunikat,wiosenna_akademia_mozliwosci.html Ruszyła rekrutacja do projektu AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE. ]]> Mon, 17 Oct 2016 14:12:18 +0200 Granty na innowacje społeczne http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204383,60,komunikat,granty_na_innowacje_spoleczne.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204383,60,komunikat,granty_na_innowacje_spoleczne.html Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). ]]> Fri, 14 Oct 2016 12:04:47 +0200 Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204372,60,komunikat,mlodzi_niepelnosprawni_-_wzor_aktywnosci_zawodowej.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204372,60,komunikat,mlodzi_niepelnosprawni_-_wzor_aktywnosci_zawodowej.html Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego w Krakowie zaprasza osoby od 15 - 29 roku życia do udziału w projekcie "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowe". ]]> Wed, 26 Oct 2016 10:40:32 +0200 Centrum Informacji http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204287,60,komunikat,centrum_informacji.html http://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/204287,60,komunikat,centrum_informacji.html Przypominamy, że Centrum Informacji na Siemaszki jest czynne dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 ]]> Thu, 03 Nov 2016 09:07:16 +0100