górne tło

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

- organizuje pracę rady, ustala porządek obrad sesji w porozumieniu z Prezydentem i Komisją Główną,

- przygotowuje i zwołuje sesje rady,

- koordynuje realizację zadań rady i jej organów,

- udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów,

- deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przewodniczy obradom rady,

- reprezentuje radę na zewnątrz,

- wykonuje inne zadania określone ustawą, Statutem oraz wskazane przez radę,

- systematycznie składa na sesjach informacje o działaniach podejmowanych przez siebie między sesjami.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa:

Bogusław Kośmider

Bogusław Kośmider

pl. Wszystkich Świętych 3-4

sekretariat pok. nr 204

tel. 12-616-14-04

fax 12-616-17-02

e-mail: boguslaw.kosmider@rmk.krakow.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:

  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Pietrzyk Sławomir
  Dominik Jaśkowiec Sławomir Pietrzyk

 

 

dolne t�o