górne tło

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

W tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej (MPK) obowiązują bilety dostępne w:
automatach biletowych stacjonarnych KKM – wszystkie rodzaje biletów,

automatach biletowych mobilnych zamontowanych w pojazdach – bilety jednoprzejazdowe normalne i ulgowe oraz czasowe, w tym aglomeracyjne; automaty te przyjmują tylko pieniądze w formie bilonu,

punktach sprzedaży biletów – wszystkie rodzaje biletów,

punktach kontroli ruchu MPK na przystankach końcowych – bilety jednoprzejazdowe, czasowe, dzienne, grupowe i rodzinne,

punktach handlowych, np. kioski, urzędy pocztowe, inne – bilety jednoprzejazdowe lub czasowe,
u prowadzących pojazdy (motorniczy, kierowca) – bilety 1-godzinne dla jednej osoby, ulgowe i normalne, bilety aglomeracyjne dostępne tylko u kierowców obsługujących tego typu linie; prowadzący pojazd sprzedaje bilety wyłącznie w przypadku braku lub awarii automatu biletowego za odliczoną kwotę i tylko w czasie postoju pojazdu.

Lista automatów i punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.krakow.pl.

Bilety dzielą się na miejskie (strefa I) i aglomeracyjne (strefa II), a one na: jednoprzejazdowe, czasowe, weekendowe rodzinne i grupowe do 20 osób. Można również wykupić bilet okresowy (od 1 miesiąca do 1 roku) na jedną, dwie lub wszystkie linie (tzw. bilet sieciowy). Lista biletów dostępna na stronie www.mpk.krakow.pl.

Funkcjonują bilety normalne oraz ulgowe. Bilety ulgowe przysługują m.in uczniom i studentom szkół krajowych i zagranicznych. Szczegóły dotyczące uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych znajdują się na stronie www.mpk.krakow.pl.

Bilety aglomeracyjne obowiązują na przejazd autobusami, których trasa przebiega w dwóch strefach biletowych Gminy Miejskiej Kraków oraz obszaru miasta i gmin, które przystąpiły do porozumienia z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego. Linie aglomeracyjne oznaczone są numerami trzycyfrowymi, z których pierwszą cyfrą jest 2, 3 lub 9, np. linie aglomeracyjne nr 292 lub 208 do Portu Lotniczego. Granice stref oznaczone są na rozkładach jazdy. 

 

automat

 

Ceny biletów normalnych miejskich (w zł):

Ceny biletów aglomeracyjnych:


W komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa i poza jego terenem (gminy ościenne) za przewóz bagażu podręcznego nie jest pobierana żadna opłata.

drzwi

Niektóre tramwaje i autobusy wyposażone są w przyciski otwierające drzwi, dlatego wsiadając lub wysiadając z pojazdu należy go przycisnąć.


skasuj

Pamiętaj, skasuj bilet zaraz po wejściu.


Krakowska Karta Miejska

automat_kkm

 

Pierwsze automaty Krakowskiej Karty Miejskiej pojawiły się na krakowskich ulicach w 2007 roku. Dzięki nim zakup biletu stał się prostszy i szybszy, każdy pasażer może bowiem zrobić to samodzielnie o dowolnej porze dnia i nocy. KKM można doładować w ponad 70 automatach, wybierając rodzaj biletu i jego okres ważności. Automaty przyjmują pieniądze (zł), zarówno w postaci bilonu, jak i banknotów; wydają resztę tylko w bilonie. Aby dodatkowo ułatwić pasażerom doładowywanie kart w automatach, w wielu z nich można za operację zapłacić kartą płatniczą. 

Zobacz: lokalizacja automatów

Oprócz przedłużenia ważności biletów okresowych, w automatach można także kupić wszystkie rodzaje biletów. System Krakowskiej Karty Miejskiej składa się z ponad 70 automatów, 300 tys. kart oraz 80 czytników do ich kontroli i jest stale rozbudowywany.

Szczegółowe rozkłady jazdy, trasy, mapki, komunikaty, informacje o remontach, zmianach w funkcjonowaniu komunikacji i objazdach można znaleźć na stronie: www.mpk.krakow.pl

Informacja MPK: tel. 19150.

Oficjalna strona MPK: www.mpk.krakow.pl

dolne t�o