górne tło

Zgłoś nielegalne graffiti

Jeśli zauważyłeś należący do miasta budynek na którym zostało wykonane nielegalne graffiti, zgłoś to przez internet. Dzięki sygnałom od mieszkańców miejskie służby będą mogły szybciej reagować i dzięki temu znajdować sprawców. Wystarczy wypełnić formularz dostępny pod adresem www.zbk.krakow.pl.

W formularzu należy podać miejsce wystąpienia szkody, przybliżoną datę/ godzinę wykonania lub ujawnienia napisów, krótki opis zniszczenia.

Zgłoszenia można także kierować telefonicznie dzwoniąc do Straży Miejskiej pod numer 986. Przypomnijmy, że władze miasta utworzyły zespół zadaniowy ds. walki z nielegalnym graffiti. W  jego skład wchodzą  nie tylko przedstawiciele urzędu miasta, miejskich spółek oraz jednostek, ale także m.in. reprezentanci policji oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Celem działania zespołu jest wypracowanie procedur  umożliwiających szybszą i skuteczniejszą reakcję na pojawiające się na terenie miasta graffiti.

Wkrótce zostanie stworzona interaktywna mapa miasta z możliwością bieżącego nanoszenia miejsc powstawania graffiti, co umożliwi określenie obszarów szczególnie narażonych na akty wandalizmu i rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu. (KS)