górne tło

Rada Miasta Krakowa nie tylko na facebooku!

Portal „Facebook” jest obecnie największym serwisem społecznościowym, na którym swoje konta posiada 500 mln użytkowników na świecie. Swoją oficjalną stronę ma tam także Rada Miasta Krakowa. Oficjalny profil Rady Miasta Krakowa prowadzony jest również w serwisach Google+, Twitter oraz Instagram.

Na stronach codziennie zamieszczane są informacje o bieżących wydarzeniach dotyczących Rady Miasta Krakowa, radnych i komisji Rady Miasta Krakowa. Użytkownicy mają również możliwość zapoznania się z najważniejszymi uchwałami, podejmowanymi podczas sesji oraz z projektami uchwał przygotowywanymi przez radnych, harmonogramem i przebiegiem posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa. W serwisach można także znaleźć terminy najbliższych dyżurów radnych czy też informacje o przedsięwzięciach objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Na stronach Facebook i Google+ zostały także utworzone galerie zdjęć, prezentujące nie tylko radnych, ale i najważniejsze wydarzenia dotyczące działalności Rady Miasta Krakowa VI kadencji.

Zapraszamy do zapoznania się z profilami Rady Miasta Krakowa w serwisach społecznościowych - można czytać, można także komentować oraz zadawać pytania.

facebook

google+

twitter

instagram

blog RMK

dolne t�o