górne tło

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem obszar położony w granicach administracyjnych miasta Kraków.

Kraków położony jest nad Wisłą w południowej części Polski na pograniczu trzech makroregionów: Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Miasto jest stolicą województwa małopolskiego.

Powierzchnia Krakowa wynosi 326,80 km2, co lokuje go na 2. miejsce pod względem powierzchni w Polsce.

Liczba mieszkańców Krakowa wyniosła w 2010 roku 756 183 osób, co lokuje miasto na 2. miejscu pod względem liczby ludności w Polsce.

Gęstość zaludnienia wynosi 2314 os/km2. Przyrost naturalny w roku 2010 wyniósł 0,10% i rośnie od roku 2008 kiedy to wyniósł największe minimum -0,05%. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 15,5%, w wieku produkcyjnym 65,2% osób, a wieku poprodukcyjnym 19,4%.

Rzeczywista liczba ludności Kraków jest szacowana na znacznie większą ze względu na niezameldowane osoby mieszkające na terenie Krakowa (głównie studentów). W mieście obserwuję się także znaczne różnice dobowe liczby ludności na terenie Krakowa, ze względu na znaczną liczbę osób pracujących w Krakowie, a mieszkających poza ich granicami.

Miasto stanowi rdzeń aglomeracji krakowskiej, położone jest przy skrzyżowaniu licznych dróg krajowych i wojewódzkich, a także autostrady A4. Kraków jest ośrodkiem wielofunkcyjnym. Miasto dzieli się na 18 dzielnic. Na terenie miasta znajduje się uzdrowisko „Swoszowice”

dolne t�o