górne tło

Geograficzne „Zmiany, Wyzwania, Odpowiedzialność

W poniedziałek, 18 sierpnia, Prezydent Jacek Majchrowski powitał w Krakowie uczestników Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej i odznaczył laureatów 11. Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej iGeo.

W drugiej połowie sierpnia akademicki Kraków koncentruje się na geografii.
Wczoraj w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, otwarto współorganizowaną przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Konferencję Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej. Uroczystość była również okazją do udekorowania laureatów 11. Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (iGeo), która odbyła się w naszym mieście przy zaangażowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego.

Tegoroczna konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej to szczególne wydarzenie dla polskich geografów. Do tej pory konferencja odbyła się w Polsce tylko raz, w 1934 r. Hasło przewodnie spotkania, które zakończy się 22 sierpnia, to: „Zmiany, Wyzwania, Odpowiedzialność". Obrady koncentrować się będą wokół wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat, związanych z rozpoznaniem i odpowiedzią na zachodzące zmiany środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

Podczas otwarcia konferencji niejednokrotnie podkreślano jak ważne jest szerzenie wiedzy geograficznej wśród młodzieży m.in. poprzez organizację konkursów i olimpiad geograficznych takich jak iGeo – olimpiada międzynarodowa, organizowana pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Polska jest pierwszym krajem dwukrotnie goszczącym najlepszych młodych geografów. W 2002 r. olimpiada odbyła się w Gdyni. W krakowskim finale udział wzięło aż 36 reprezentacji narodowych, w których skład wchodziło czterech zawodników w wieku 16-19 lat oraz dwóch opiekunów.

Jak podkreślali reprezentujący krakowski Uniwersytet Pedagogiczny współorganizatorzy wydarzenia: „Uczestnictwo w międzynarodowej olimpiadzie geograficznej jest dla uczniów szkół średnich nie tylko okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy na tle rówieśników z różnych stron świata, ale także doskonałą okazją do poznania egzotycznych zakątków naszej planety i do konfrontacji swojej teoretycznej wiedzy geograficznej z rzeczywistością".
Podczas poniedziałkowych uroczystości, Prezydent Jacek Majchrowski wręczył medale i upominki 12 złotym medalistom olimpiady, której udzielił również swego patronatu honorowego.

dolne t�o