górne tło

Zapłać za alkohol

Ważna informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol. Do 31 stycznia w Urzędzie Miasta należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r. i zapłacić za korzystanie z zezwoleń na ten rok. Magistrat przygotował kalkulator opłat – narzędzie pomocne w obliczeniu jaką kwotę powinniśmy uiścić za wydanie koncesji.

Kalkulator opłat dostępny jest pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27005. Prosta instrukcja poprowadzi każdego, kto samodzielnie zechce obliczyć należną opłatę, ułatwi wypełnienie oświadczenia i przypomni o terminach. Mogą z niego skorzystać także przedsiębiorcy, którzy dopiero ubiegają się o zezwolenia i orientacyjnie chcą poznać wysokość opłat. Wszelkich informacji udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów: (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322.

Warto podkreślić, że opłatę można uiścić nie tylko w kasach Magistratu (gotówką i kartą), ale również bez dodatkowych kosztów na rachunek Urzędu w Pekao SA:  44 1240 4722 1111 0000 4851 1108 z podaniem numerów zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Złożenie oświadczenia można załatwić również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym (o terminowości decyduje data stempla pocztowego), na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

Druki oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. dostępne są w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz pod adresem: www.bip.krakow.pl (załącznik do procedury SA-07). Druki można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40 – 15.30.

Dodajmy, że przedsiębiorca, któremu z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie wygaśnie zezwolenie, może się ponownie ubiegać o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji.