górne tło

Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką

 

 

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>>

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa i Małopolski Związek Lekkiej Atletyki zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w programie pn; „Młodzieżowe spotkania z Lekką Atletyką”. Program ten  jest realizowany w celu wzrostu aktywności ruchowej i edukacyjnej oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży, a także popularyzacji samej lekkiej atletyki jako najprostszej formy uprawiania sportu. Adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak również ich rodziców.

 

Głównymi celami programu są m.in.;

 1. Wzrost aktywności ruchowej i edukacyjnej wśród krakowskich dzieci i młodzieży – rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 2. Popularyzacja lekkiej atletyki wśród krakowskich dzieci i młodzieży.
 3. Edukacja dzieci i młodzieży poprzez organizację wspólnych zajęć i spotkań ze znanymi  sportowcami (olimpijczykami, medalistami mistrzostw Świata i Europy).
 4. Zapoznania uczestników programu z poszczególnymi konkurencjami lekkoatletycznymi tj.  techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej.
 5. Wzrost wiedzy o lekkiej atletyce, przybliżenie jej wszechstronności oraz poprawa  umiejętności ruchowych wśród dzieci i młodzieży.
 6. Podnoszenia poziomu wiedzy o zdrowotnym wpływie uprawiania lekkiej atletyki poprzez udział dzieci i młodzieży w programie.
 7. Podnoszenia poziomu zdrowotnego krakowskich dzieci i młodzieży poprzez ich udział w kierowanych zajęciach lekkoatletycznych.
 8. Wzrostu świadomości rodzica w zakresie pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na  prawidłowy rozwój osobowy dziecka.
 9. Wyzwalania pozytywnych cech wolicjonalnych wśród uczestników.
 10. Nauki szacunku dla „przeciwnika”, który jest nieodzownym elementem współzawodnictwa sportowego.
 11. Zakorzenienia w uczestnikach zasad fair-play w ramach rywalizacji sportowej oraz w życiu codziennym.
 12. Przeciwdziałania patologiom społecznym, m.in.: agresji fizycznej i psychicznej.
 13. Zaangażowania rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań.
 14. Zachęcenia jak największej ilości dzieci i młodzieży do udziału w programie.
 15. Poszukiwania najzdolniejszych uczestników, którzy w przyszłości mogą reprezentować  Kraków na najważniejszych imprezach światowych.

 

Zajęcia będą realizowane w wymiarze czasowym 90 minut tj. dwóch jednostek lekcyjnych.

UWAGA: W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) przerwa w realizacji zajęć w ramach programu Młodzieżowe Spotkanie z Lekką Atletyką.

dolne t�o