górne tło

Straż Miejska i nielegalne graffiti

Program „Czysty Kraków” realizowany z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa oraz krakowskiej Straży Meijskiej polega na walce ze zjawiskiem nielegalnego graffiti oraz reklamy. W pierwszym półroczu tego roku usunięto 341 malunków z 747 wykrytych. W pozostałych przypadkach trwają postępowania zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu zniszczonym obiektom.

Rok temu Straż Miejska interweniowała 1 289 razy w stosunku do osób, które nielegalnie umieszczały ogłoszenia, ulotki, afisze, plakaty oraz graffiti w niedozwolonych miejscach. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli w związku z tym 895 mandatów karnych, sporządzili 55 notatek celem skierowania wniosków o ukaranie do sądu oraz udzielili 339 pouczeń.

Straż Miejska w ramach programu „Czysty Kraków” koncentruje się na wyszukiwaniu na terenie miasta nielegalnych ogłoszeń, reklam, plakatów oraz napisów i zgłaszaniu ich odpowiednim służbom, a także na kontakcie z pokrzywdzonymi i wskazywaniu im odpowiednich procedur w celu naprawienia szkody. Dodatkowo informuje mieszkańców o możliwości legalnego reklamowania i konsekwencjach nielegalnej reklamy. Ponadto Straż Miejska realizuje działania profilaktyczne poprzez udostępnianie reklamodawcom miejsc do bezpłatnego plakatowania. W usuwaniu nielegalnych treści pomagają również nieodpłatnie skazani.

Straż Miejska kontynuuje w bieżącym roku kampanię informacyjną, skierowaną do mieszkańców Krakowa oraz do właścicieli nieruchomości, której celem jest zmotywowanie krakowian do odpowiedzialnej reakcji na przypadki malowania, a tym samym niszczenia elewacji oraz co najważniejsze, do szybkiego przekazywania takich zdarzeń pod bezpłatny numer telefonu alarmowego 986. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Straży Miejskiej pod adresem www.strazmiejska.krakow.pl (PW).