górne tło

Sześć obszarów smart


Smart city zdefiniowano za pomocą sześciu obszarów, rozumianych w następującym zakresie:

dolne t�o