górne tło

Inteligentna Metropolia

Miasto przyszłości to połączenie inteligentnego wykorzystania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych systemów z potencjałem instytucji i firm oraz kreatywnością i entuzjazmem obywateli. Aspiracją Miasta Kraków, określoną w projekcie Strategii Miasta 2030 jest nowoczesna metropolia, oferująca wysoką jakość życia, przyjazne warunki dla innowacyjnej gospodarki, miasta silnego kapitałem ludzkim i społecznym oraz nowocześnie zarządzanego przy wykorzystaniu technologii ICT, uwzględniającego przy tym aspiracje mieszkańców oraz ich udział w życiu publicznym.  

 

Powyższa idea zapisana została w najnowszej Strategii Miasta Krakowa 2030 i jest zgodna z ideą miasta inteligentnego, ujętą w unijnej strategii na najbliższe dziesięciolecie „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Przyjęty wzorzec rozwoju to „miasto inteligentne”: