górne tło

Etap 0 - wizja i misja

Na wstępnym etapie procesu budowania Strategii Rozwoju Krakowa 2030, w efekcie prac warsztatowych z udziałem wszystkich uczestniczek i uczestników prac, wypracowano została wizja rozwoju Krakowa oraz misja samorządu Krakowa.

dolne t�o