górne tło

Rugby dla każdego

Przejdź do:

OPISU PROGRAMU >>>

HARMONOGRAMU ZAJĘĆ >>>

 

 

Program „Rugby dla każdego” to innowacyjny projekt realizowany przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy współpracy z Nowa Huta Rugby Klub Kraków pod patronatem Polskiego Związku Rugby. Głównym celem programu jest popularyzacja rugby jako sportu pierwszego kontaktu wśród najmłodszych krakowian zamieszkujących peryferyjne obszary naszego Miasta. Systematyczna praca wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów z najmłodszymi sprawia, że zajęcia te stały się alternatywą spędzania czasu wolnego na aktywności sportowo – rekreacyjne, dając możliwość edukacji najmłodszych ( kształtowanie charakteru, samodyscypliny, odpowiedzialność) oraz przekazywania uczestnikom zajęć wartości, którymi każdy sportowiec winien się kierować nie tylko na boisku. Są one również szansą na wzbudzenie i doskonalenie sportowej pasji wśród najmłodszych, postaw prospołecznych oraz integrację poprzez sport.

Program „Rugby dla każdego” zakłada wychowanie dzieci i młodzieży poprzez ich udział w systematycznych zajęciach sportowych rugby oraz zajęciach animacji sportowej w ramach innych dyscyplin sportowych z programowymi elementami profilaktyki wobec przemocy i uzależnień. Staje się on także szansą dla najbardziej utalentowanych jednostek na uczestnictwo w procesie selekcji prowadzonym przez kluby sportowe.

„Rugby dla każdego” to propozycja dla każdej grupy wiekowej. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej uczestniczą w sportowej zabawie - bezkontaktowej formie rugby – Rugby Tag, a uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich w zajęciach prowadzonych w formie treningów i zawodów w ramach rozgrywek PZR. Uczestnicy zapoznani zostaną z techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej w rugby.

Nowa Huta Rugby Club przy współudziale Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa zapewnia wszystkim uczestnikom przygotowanie i profesjonalne prowadzenie pozalekcyjnych zajęć oraz wydarzeń sportowych w ramach projektu „Rugby dla każdego”. Zajęcia te prowadzone są na obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz szkolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Harmonogram zajęć:

dolne t�o