górne tło

Wyróżnienia dla dziennikarzy wręczone! [FOTO]

We wtorek w samo południe odbyła się uroczystość wręczenia nagrody dziennikarzy Złote Gruszki. To wyróżnienia przyznawane przez środowisko dziennikarskie zrzeszone w Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP w Krakowie. Laureatami w tym roku zostali: Mateusz Kudła, redaktor TVN 24, który został uhonorowany Zieloną Gruszką, Jan Zych z miesięcznika „Kraków” – laureat złotego wyróżnienia oraz Mieczysław Czuma, który otrzymał Honorową Złotą Gruszkę. Nagrody wręczył Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe dla środowiska dziennikarzy. Złote i Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

• Irena Krzywonos Wawrykiewicz – Złoty Krzyż Zasługi

• Bronisława Kufel Włodek – Złoty Krzyż Zasługi

• Ireneusz Michał Hyra – Srebrny Krzyż Zasługi

• Michał Kaszowski – Srebrny Krzyż Zasługi

• Leszek Marmon – Srebrny Krzyż Zasługi

• Krzysztof Ryba – Srebrny Krzyż Zasługi

• Krzysztof Szpetkowski – Srebrny Krzyż Zasługi

• Piotr Wasilewski – Srebrny Krzyż Zasługi

Nagroda "Złotej Gruszki" to forma szczególnego wyróżnienia dziennikarzy prasy, radia i telewizji z terenu Polski południowej. Jest przyznawana corocznie w okolicach rocznicy ukazania się pierwszej polskiej gazety "Merkuriusz Polski" wydawanej w Krakowie. Nagrodę tę przyznaje każdorazowo Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie za szczególne osiągnięcia dziennikarskie mające walor odkrywczości i świeżości, bezkompromisowego spojrzenia na aktualne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne ujmowane w formie warsztatowo nienagannej.

Przez tę nagrodę Jury wyróżnia autorów przedstawiających swoimi publikacjami świadome dążenie do twórczej ingerencji w istniejącą rzeczywistość i chęć do nie konformistycznego oświetlania przedstawionych zjawisk, wydarzeń i procesów społecznych, zachodzących w naszym kraju.

OTO FOTOkronika Miasta Krakowa

gruszka

Nagroda ma za zadanie podkreślenie niezbędnej spójności między nagradzanymi publikacjami a postawą etyczno-moralną autora akceptowaną przez środowisko dziennikarskie.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia każdego roku kolegia redakcyjne, organizacje społeczne, bądź sami zainteresowani.

Kwalifikacji i opiniowania kandydatów dokonuje komisja powołana doraźnie przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. Laureat otrzymuje piękną statuetkę odlanej w brązie gruszki z imienną inskrypcją oraz specjalny dyplom.