górne tło

Bezpieczeństwo osobiste

Jak unikać zagrożeń?

 

Pamiętaj! W razie niebezpieczeństwa jak najszybciej opuść zagrożone miejsce, a o zdarzeniu powiadom najbliższą jednostkę policji.

dolne t�o