górne tło

Wszystko o wymianie pieców na rodzinnym pikniku

Eko warsztaty, biegi na czas, gry i zabawy dla najmłodszych, a przede wszystkim pełny dostęp do informacji dotyczących wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne to główne wydarzenia Rodzinnego Pikniku Ekologicznego. Piknik „Dbam o czyste powietrze” odbył się w sobotę w Parku im. H. Jordana.

Miasto Kraków po raz kolejny było organizatorem imprezy edukującej w zakresie dbania o środowisko, w tym o czyste powietrze. Zieleń, czystość i rozsądne gospodarowanie odpadami, zmiana ogrzewania węglowego na ekologiczne to główne punkty piknikowego programu.

Impreza skierowana była przede wszystkim do rodzin z dziećmi, które mogły liczyć na świetną zabawę na świeżym powietrzu oraz aktywny wypoczynek. Wśród wielu atrakcji bardzo duży sukces odniosła gra miejska „Gram w Zielone Miasto”, w której tylko w jednym dniu wzięło udział aż 615 uczestników!

Podczas trwania pikniku organizowane były konkursy, zabawy, biegi na czas dla dzieci, wykłady „Flora i fauna Krakowa” oraz warsztaty  gospodarowania odpadami. Oczywiście na uczestników czekały bardzo ciekawe nagrody. Gdy najmłodsi mogli uczyć się poprzez zabawę, ich opiekunowie mieli szansę na odwiedzenie stanowisk współorganizatorów pikniku, na których zasięgnęli m.in. informacji: jak złożyć wniosek o wymianę pieca węglowego na ogrzewanie ekologiczne, jak otrzymać dofinansowanie do poniesionych kosztów kwalifikowanych, a także w jaki sposób ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania.

Co ważne, wszyscy odwiedzający Park Jordana mogli bezpośrednio zapoznać się z ofertą  przedsiębiorców wpisanych na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Sporządzona lista firm rekomendowanych wykonawców realizujących zadania w ramach PONE ma pomóc mieszkańcom Krakowa w wyborze sprawdzonej i rzetelnej oferty wykonania zadania objętego dofinansowaniem.  Uczestnictwo w pikniku było doskonałą okazją do zapoznania się z poszczególnymi etapami wymiany ogrzewania na ekologiczne pod względem zarówno formalnym, jak i praktycznym.

Zainteresowanym wymianą ogrzewania na proekologiczne zwrócono szczególną uwagę na fakt, że złożenie wniosku jeszcze w tym roku  gwarantuje otrzymanie do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji, a w następnych latach będzie malało (w 2017 roku będzie to do 80% kosztów kwalifikowanych, a w 2018 roku do 60% kosztów kwalifikowanych). Mieszkańcy, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne mogą uzyskać, w ramach Lokalnego Programu Osłonowego (LPO) dofinansowanie nawet do 100% różnicy kosztów ogrzewania.

Przypomnijmy, że do końca kwietnia mieszkańcy Krakowa złożyli 1466 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. To znacznie więcej niż w podobnym okresie w 2015 roku. W styczniu tego roku mieszkańcy Krakowa złożyli 183, w lutym 387, w marcu 471, a w kwietniu 425 wniosków (łącznie 1466 wniosków). W analogicznym okresie w 2015 roku złożono 206 w styczniu, 300 w lutym, 270 w marcu, a 201 wniosków w kwietniu (łącznie 977 wniosków).