górne tło

Światowe dziedzictwo i jego ludzie

Od 21 do 25 maja 2016 r. w Krakowie gościła grupa dzieci i ich opiekunów z Budapesztu, Kutnej Hory i Bańskiej Szczawnicy. Wraz z krakowskimi kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha wzięli udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC).

Projekt ten Kraków realizuje z Kutną Horą, Bańską Szczawnicą i Budapesztem. Jest realizowany w czasie 5-dniowej wizyty w mieście światowego dziedzictwa. W 2015 roku gospodarzem była Kutna Hora w Czechach – linki do stron o wizycie: http://sp2.szkola.pl/lets-get-to-know-world-heritage-poznajmy-swiatowe-dziedzictwo0.html; http://gettoknow.kutnahora.cz/.

W czasie wizyty w mieście światowego dziedzictwa dzieci poznają nie tylko zabytki i historię danego miasta, ale także – w czasie gier edukacyjnych przygotowanych w szkołach – poszerzają swoją wiedzę o miastach historycznych, regionach europejskich i problemach związanych z zarządzaniem dziedzictwem. Elementem programu jest także krótka prezentacja wygłoszona przez eksperta czyli opiekuna projektu dr Katalin Kiss z Budapesztu – poświęcona zagadnieniom światowego dziedzictwa. Realizowany w języku angielskim program jest dla dzieci także doskonałym ćwiczeniem komunikowania się w tym języku i okazją do nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.

W czasie pobytu w Krakowie dzieci zwiedziły Stare Miasto, Muzeum Podziemia Rynku, Kazimierz, podziwiały panoramę miasta z Kopca Kościuszki. W programie znalazła się wycieczka do starej Nowej Huty i Kopalni Soli w Wieliczce, a także do Ogrodu Doświadczeń. Dzieci z Kutnej Hory, Budapesztu i Bańskiej Szczawnicy odwiedziły też szkołę swoich gospodarzy: Szkołę Podstawową nr 2, gdzie uczyły się tańczyć krakowiaka oraz Szkołę Podstawową nr 4, a w Pałacu Wielopolskich spotkały się z Zastępcą Dyrektora Wydziału Edukacji Dariuszem Domajewskim.

Zadaniem do wykonania w ramach przygotowań do spotkania w Krakowie były – przygotowane przez każde miasto – gry edukacyjne o tych miastach, a także pocztówki, wykonane własnoręcznie przez dzieci z uczestniczących szkół (nie tylko uczestników projektu, ale wszystkich uczniów). Dzieki temu przesłanie projektu i zaangażowanie szkoły nie ograniczyło się tylko do wydelegowania czwórki dzieci – uczestników projektu (właśnie tylu uczniów z każdego miasta bierze udział w projekcie) – ale objęło szerszą grupę dzieci.

Tematem przewodnim krakowskiego programu było światowe dziedzictwo i jego ludzie. Szczególnie w Krakowie – mieście, które swoją tożsamość buduje na historii –światowe dziedzictwo nie powinno być obce i dalekie. To górnolotnie brzmiące pojęcie odnosi się przecież i do naszego najbliższego sąsiedztwa – nie tylko do znanych na świecie historycznych budowli, ale także układu urbanistycznego miasta, starych budynków użyteczności publicznej i instytucji, które lata świetności mają już za sobą i do krakowskich kamienic, w których mieszkamy.

Najważniejszy jednak jest fakt, że to dziedzictwo nam towarzyszy na co dzień. Jego ludzie to nie tylko architekci słynnych budowli, wizjonerzy, fundatorzy, restauratorzy zabytków i badacze. To też każdy obywatel miasta historycznego. Szczególną nadzieją jest młodzież: uczniowie, studenci, którzy dziś uwrażliwieni na sprawy wspólnego dziedzictwa i odpowiedzialności za nie, w przyszłości będą świadomi, że światowe dziedzictwo – to dziedzictwo każdego z nas.

Nasi młodzi goście z zaprzyjaźnionych, historycznych miast: Budapesztu, Kutnej Hory i Bańskiej Szczawnicy byli zachwyceni Krakowem. I obiecali, że będą ambasadorami naszego miasta i wrócą tu z rodzinami i przyjaciółmi.

Projekt był finansowany przez Sekretariat Regionalny Miast Europy Wschodniej i Centralnej z siedzibą w Budapeszcie oraz Miasto Kraków, a organizatorem była Kancelaria Prezydenta – Biuro Współpracy Zagranicznej.

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU