górne tło

Informacje i praktyczne wskazówki dotyczące PEM

Główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości to:

Jak można ograniczyć poziom zanieczyszczenia PEM?

Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność
za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”. Warto więc codziennymi czynnościami zadbać o  zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia sztucznymi PEM w najbliższym otoczeniu. Można to zrobić poprzez:

Gdzie można uzyskać informacje o polach elektromagnetycznych?

Każdy ma prawo do pełnej informacji o stanie środowiska, w którym żyje, dlatego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na indywidualne rozmowy w sprawie PEM z ekspertem w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10. Na dyżurach eksperta będzie można również składać wszystkie uwagi dotyczące problemu pól elektromagnetycznych w Krakowie, które zostaną przekierowane do odpowiedniego organu administracji samorządowej. Przewiduje się  możliwość wypożyczenia dozymetru PEM do osobistego pomiaru i określenia rzeczywistego narażenia na PEM oraz zidentyfikowania jego źródeł.

Mapę stacji bazowych telefonii komórkowej można znaleźć na portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Mapa zawiera istotne dane m.in. moce anten i kierunki oddziaływania PEM. Każdy zainteresowany mieszkaniec, aby uzyskać potrzebne informacje, musi wybrać zakładkę: „Kształtowanie i ochrona środowiska”, a następnie z „listy warstw” po prawej stronie, zaznaczyć „stacje bazowe” i powiększyć skalę, aby zobaczyć kierunki rozchodzenia się głównych wiązek pól elektromagnetycznych. Klikając na ikonkę „Szukaj” można wpisać nazwę ulicy oraz numer budynku i sprawdzić lokalizacje najbliższych stacji bazowych telefonii komórkowych w okolicy.

Przykładową Mapę PEM zaprezentowano poniżej.

Informacja dotycząca stacji bazowych

 

dolne t�o