górne tło

Informacje i praktyczne wskazówki dotyczące PEM

Główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości to:

Jak można ograniczyć poziom zanieczyszczenia PEM?

Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność
za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”. Warto więc codziennymi czynnościami zadbać o  zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia sztucznymi PEM w najbliższym otoczeniu. Można to zrobić poprzez:

Gdzie można uzyskać informacje o polach elektromagnetycznych?

Każdy ma prawo do pełnej informacji o stanie środowiska, w którym żyje, dlatego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na indywidualne rozmowy w sprawie PEM z ekspertem w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10. Na dyżurach eksperta będzie można również składać wszystkie uwagi dotyczące problemu pól elektromagnetycznych w Krakowie, które zostaną przekierowane do odpowiedniego organu administracji samorządowej. Przewiduje się  możliwość wypożyczenia ekspozymetru PEM do osobistego pomiaru i określenia rzeczywistego narażenia na PEM oraz zidentyfikowania jego źródeł.

Mapa stacji bazowych telefonii komórkowej

Informacja dotycząca stacji bazowych

Mapa zawiera istotne dane m.in. moce anten, częstotliwości na jakich pracują i kierunki oddziaływania PEM. Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnych stacji bazowych, należy kliknąć w powyższy fragment mapy. Nastąpi przekierowanie do mapy na portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, gdzie aktywne będą warstwy dotyczące stacji bazowych telefonii komórkowej oraz kierunków osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych. Po kliknięciu w konkretną antenę lub wiązkę, wyświetli się informacja dotycząca jej podstawowych parametrów. Klikając na ikonkę „Szukaj” można wpisać nazwę ulicy oraz numer budynku i sprawdzić lokalizacje najbliższych stacji bazowych telefonii komórkowych w okolicy.

 

 

 

dolne t�o