górne tło

Ekspert ds. PEM

W ramach działań Miasta Krakowa w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi na rok 2018 zaangażowano eksperta ds. PEM. Osoba ta jest wsparciem merytorycznym dla Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, a także do dyspozycji mieszkańców.

Spotkania mieszkańców z ekspertem ds. PEM i innymi zaproszonymi gośćmi znającymi temat oraz prelekcje odbędą się w Miejskim Centrum Dialogu. Spotkania przy ul. Brackiej 10 odbędą się w wyznaczone środy miedzy godz. 16.00 a 18.00 tj.: 28 lutego, 7 marca, 14 marca, 28 marca, 4 kwietnia, 11 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja, 23 maja, 6 czerwca, 13 czerwca, 4 lipca, 18 lipca, 8 sierpnia, 22 sierpnia, 5 września, 19 września, 3 października, 17 października, 7 listopada, 21 listopada, 5 grudnia 2018 roku.

Pytania mieszkańców w sprawie pól elektromagnetycznych nadal można kierować na adres: ws.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie 12 616 88 92.

dolne t�o