górne tło

Polska - działania w zakresie ochrony przed PEM

Rok 2016 r. w zakresie prac i działań Polski w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest rokiem przełomowym.  

Poniżej wszystkie działania samorządowców i aktywistów z Krakowa oraz rządu i Prezydenta RP w tym zakresie – krok po kroku.

 

  1. wycofanie obecnych korzystnych dla radiokomunikacji zmian (5 przepisów) i przeprocedowanie pozostałej części ustawy do końca (rozwiązania przewodowe)

Przygotowanie pakietu ustawy o ochronie mieszkańców a w niej następujących zmian:

  1. kontrole bez uprzedzenia,
  2. poszerzenie katalogu uprawnionych do wszczęcia postępowania kontrolnego (jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, grupy mieszkańców),
  3. rozszerzenie udziału społecznego w procesie budowlanym poprzez obligatoryjne zgłoszenie do organu ochrony środowiska z prawem zgłoszenia przez ten organ sprzeciwu w ciągu 30 dni,
  4. sankcje,
  5. wzmocnienie organów kontrolnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  6. poszerzenie obowiązków/uprawnień informacyjnych (rozkład PEM); uprawnieni do żądania informacji: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, właściciele nieruchomości,
  7. budowa niezależnej jednostki badawczej – zrobienie badań przesiewowych ludności pod kątem wpływu PEM na zdrowie człowieka,
  8. kampania informacyjna - edukacyjna.

https://mc.gov.pl/aktualnosci/powstanie-raport-o-wplywie-pem-na-zdrowie-mieszkancow

I spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/zespol-ds-pem-zaczyna-prace

II spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/zespol-ds-pem-pracuje

III spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/iii-spotkanie-zespolu-roboczego-ds-pem.

IV spotkanie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/iv-posiedzenie-zespolu-roboczego-ds-pem

 

Kolejne spotkanie Zespołu ds. PEM w styczniu 2017 r.

 

dolne t�o