górne tło

Bariery zmieniamy na szanse

Asystent do pomocy w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością.Od 1 września 2016 r. w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”  ruszyła usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferta skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa.

W ramach usługi rodzina może otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, świadczoną przez asystenta pod nieobecność rodzica. Pomoc asystenta obejmuje m.in.:

 

Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA dla rodziców. Miesięczny wymiar usługi przewidziany średnio na jedną rodzinę to 15h. Wystarczy się zgłosić się do Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (kontakt:  biuro@firr.org.pl, tel: 12 629 85 14), poprzez kampanię „Pomoc dla rodziców”(kontakt: kontakt@pomocdlarodzicow.pl; tel. 12 350 63 62 od wt. do czw. w godz. 9-12) a przekażemy wszystkie potrzebne informacje. Można również skontaktować się z właściwą Filią MOPS.

Warunki: Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, w której znajduje się z dziecko z niepełnosprawnością (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności) i gdzie przynajmniej jedno z rodziców nie jest aktywne zawodowo. Nie ma kryterium dochodowego.

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym finansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

dolne t�o