górne tło

Jak straż miejska dba o bezpieczeństwo

W Centrum Kongresowym ICE Kraków trwa dwudniowa konferencja „Straż miejska w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Wydarzenie w poniedziałek otworzył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Organizatorami konferencji są Straż Miejska Miasta Krakowa i Krakowski Holding Komunalny SA.

Konferencja jest poświęcona zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem straży miejskich, prezentacji form działania tych formacji a także problemom nurtującym strażników. Reforma ustrojowa lat 90. wprowadziła możliwość tworzenia na terenie gmin formacji umundurowanych, których zadaniem było zapewnienie porządku publicznego. 

Historia i bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Krakowa to dominujący temat pierwszego dnia konferencji. Z kolei drugi dzień poświęcony będzie modelom funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także problemom nurtującym straże i kierunkom ewaluacji tej formacji.

OTO FOTOGALERIA MIASTA KRAKOWA

straż miejska, konferencja