górne tło

Połowa kadencji za nami

Czas szybko płynie, minęła połowa kadencji władz samorządowych. Warto podsumować co dobrego, udało się zrobić,  i jakie jeszcze wyzwania stoją przed krakowskimi radnymi. Oto sukcesy minionych dwóch lat.

Pierwszym z nich są zapewne udane i niezapomniane Światowe Dni Młodzieży. Wiele było zastrzeżeń i obaw, ale rzeczywistość przeszła najśmielsze oczekiwania. Światowe Dni Młodzieży były nie tylko wielkim wydarzeniem religijnym, ale i świętem całego miasta. Kraków do tych uroczystości był bardzo dobrze przygotowany, świetnie działały służby miejskie i transport publiczny. Skala wydarzeń i zaangażowanie mediów przedstawiających w pozytywny sposób nasze miasto i jego gościnnych mieszkańców spowodowały, że Kraków jest w świecie znany i promowany jako miasto przyjazne dla odwiedzających.

Udało się wiele dokonać w kwestii działań atysmogowych. Zdecydowany wzrost liczby likwidowanych pieców, dający nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat problem niskiej emisji zostanie radykalnie zmniejszony, to również duże osiągnięcie ostatnich dwóch lat. Sukcesem jest też obrona w sądzie samej uchwały antysmogowej. Kolejnym symbolicznym dla tej kadencji działaniem jest zwiększenie znaczenia transportu publicznego. Więcej zakupionych tramwajów i autobusów, spełniających wszystkie normy ekologiczne, to podstawa do pozytywnej oceny komunikacji miejskiej dokonywanej przez mieszkańców. Ważnym elementem tej kadencji są także tzw. sprawy „zielone”. Kluczowe było powołanie Zarządu Zieleni Miejskiej – jednej z najlepiej ocenianych miejskich służb. Zakupiono tereny pod nowy wielki park Zakrzówek. Będą też realizowane inne projekty w tej dziedzinie np. w parkach Ruczaj, Łobzów i Duchackim. Wiele zrobiono także w kwestii tzw.małej zieleni – sadzone są rośliny, podejmowane są proste działania poprawiające stan zieleni w Krakowie.

Symbolem inwestycji obecnej kadencji będzie z pewnością Ekospalarnia, największa ekologiczna inwestycja Krakowa. Ruszyła po latach problemów i protestów. Dzięki niej nie musimy już ponosić dodatkowych kosztów składowania, możemy też powoli rezygnować z innych, droższych i bardziej szkodliwych rozwiązań. – Jest to nowoczesna spalarnia, która nam domyka system, gdyż w tym momencie możemy śmiało powiedzieć, że wywiążemy się z wymogów Unii Europejskiej i nie będziemy musieli płacić potężnych kar za składowanie odpadów – powiedział Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Rozmowa to kolejny symbol tej kadencji. Kiedyś spotykano się przy okrągłych stołach – edukacyjnym i mieszkaniowym. W tej kadencji prowadzone są rozmawiamy o możliwościach działań antysmogowych, ostatnio odbyła się dyskusja o zasadach sprzedaży alkoholu w Krakowie, przeprowadzono konsultacje w sprawie sportu, edukacji czy poszczególnych inwestycji. To z pewnością nie zaspokaja wszystkich potrzeb konsultacyjnych, ale zdecydowanie jest powszechniejsze niż kiedyś. Powstało Miejskie Centrum Dialogu, działa Centrum Obywatelskie, w życie Miasta angażują się krakowskie organizacje pozarządowe.Prowadzone jest też coroczne szczegółowe badanie opinii mieszkańców Barometr Krakowski.

Znacznie też rozszerzyły siędziałania senioralne - Rada Krakowskich Seniorów, Senioralia, Centra Aktywności Seniorów to tylko kilka przykładów.

Forum Przyszłości Dzielnic to kolejny sukces tej kadencji. Prowadzona jest poważna dyskusja o przyszłości samorządowych dzielnic Krakowa. Rozmawia się o sprawach bieżących, ale także o zwiększeniu finansowania i kompetencji dzielnic.

Trzeba też podkreślić, że nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie finansowe możliwości Miasta. Warto przypomnieć, że w 2012 r., Kraków był w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Teraz miasto jest w stosunkowo dobrej kondycji, a jej symbolem jest zdecydowany wzrost liczby podatników płacących w Krakowie podatek PIT.

Jednak dwa lata to nie tylko sukcesy, wielu spraw nie udało się jeszcze zrobić. Jednak są to wyzwania na przyszłość. Największym z nich jest wspominana już sprawa smogu. - Pomimo że zrobiono już bardzo dużo i widać już znaczące efekty tych działań, to musimy sobie zdawać sprawę, że prawdziwe trudności dopiero przed nami. Teraz trzeba dotrzeć z naszą ofertą do osób mniej zaangażowanych, mniej zasobnych, a instrumenty, które mamy, nie są optymalne. Sposobami na likwidację emisji komunikacyjnej jest aktywna polityka transportowa, strefy parkowania, system parkingów oraz zmiana zasad wykorzystania dróg. Niestety to wszystko może rodzić społeczne protesty – stwierdził Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta.

Ogromnym wyzwaniem, przed którym stoi samorząd, będzie także wdrażanie reformy edukacji w Krakowie. Reforma sieci szkół będzie bardzo kosztowna i może wywołać zarówno fale kontrowersji, jak i zadowolenia.

Koleją kwestią niezmiernie istotną dla miasta są działania partycypacyjne. Realizacja krakowskiego budżetu obywatelskiego bywa trudna. Niewiele dzieje się z Inicjatywą Lokalną, brakuje – funkcjonujących już w niektórych miastach – elektronicznych platform konsultacyjnych czy umożliwiających zgłaszanie zmian, postulatów oraz rozwiązań. Tym wszystkim chcą się zająć radni.

Na konferencji prasowej podsumowującej półmetek kadencji Bogusław Kośmider wspominał szczególnie o dużych i trudnych inwestycjach.  Najważniejsza z nich to Trasa Łagiewnicka, ale także wiele innych poważnych inwestycji drogowych. W planach jest także doprowadzenie linii tramwajowej do północnej części Krakowa. Powinna się odbyć również dyskusja i wybór optymalnego rozwiązania w sprawie tras podziemnych. Nie można zapominać także o wynikach referendum i zobowiązaniach do budowy tras rowerowych i wdrożenia poważnego systemu monitoringu. Bogusław Kośmider wspominał także, że Miasto będzie musiało się zmierzyć z wieloma mniejszymi inwestycjami drogowymi, z budową chodników, obiektów sportowychi rekreacyjnych.

Wielkim wyzwaniem dla Krakowa jest także utrzymanie obecnej dobrej sytuacji finansowej. Perspektywy nie są obiecujące, bo coraz mniej pieniędzy pochodzić będzie z Unii Europejskiej.

– Prawie pewny jest też spadek dochodów z podatków, mienia, opłat, przy coraz większych naciskach na „darmowe” usługi miejskie. Trzeba liczyć się też z powszechnym w Polsce (choć na razie nie w Krakowie) odpływem mieszkańców z miast, ze zmianami demograficznymi. Wszystko to powoduje, że musimy działać bardzo rozważnie, ale i perspektywicznie. Musimy uruchamiać takie inwestycje finansowe, które w przyszłości przyniosą nam wymierne efekty – mówił Kośmider.

Dlatego ważne jest zwiększanie liczby krakowskich podatników np. poprzez inwestycję w Krakowską Kartę Mieszkańca. Dzięki niej do budżetu docelowo może wpłynąć ponad 100 mln zł. Ważne są też działania promujące w Krakowie przedsiębiorczość. – Kraków jest teraz bezpieczny, jeśli chodzi o finanse, lecz wieją różne wiatry i musimy pamiętać o bezpieczeństwie finansowym – skomentował Kośmider.

Podsumowując ostatnie dwa lata, trzeba też wspomnieć o nieudanej próbie zorganizowania referendum w celu odwołania Prezydenta. - Okazało się, że mimo ogromnej kampanii informacyjnej, wielu ataków, formułowania populistycznych haseł nie znalazło się w Krakowie 10% mieszkańców chcących podpisać się pod wnioskiem referendalnym. To najlepsza ocena funkcjonowania samorządu przez mieszkańców naszego Miasta – dodał Bogusław Kośmider.

Prezentację podsumowującą dwa lata kadencji można zobaczyć tutaj!

dolne t�o