górne tło

Nie masz pewności? Skonsultuj się z prawnikiem

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym krakowianie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 punktach uruchomionych przez krakowski Magistrat porad udzielają radcy prawni i adwokaci. Zakres poradnictwa obejmuje m.in. prawo pracy i prawo podatkowe, sprawy karne, administracyjne, cywilne i rodzinne.

Połowę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi organizacja pozarządowa – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFos, wyłoniona w otwartym konkursie ofert, dotyczącym realizacji w roku 2017 zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W 15 pozostałych punktach porad udzielają radcy prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

Punkty pomocy prawnej czynne są pięć dni w tygodniu, minimum cztery godziny dziennie. Ich wykaz wraz z lokalizacją można znaleźć TUTAJ.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać:

W zakresie poradnictwa świadczonego przez punkty mieszczą się:

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015. poz. 1225) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dot. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także wykazem punktów wraz z danymi adresowymi i godzinami ich funkcjonowania.

dolne t�o