górne tło

Konkurs ofert-działania na rzecz osób niepełnosprawnych-rozstrzygnięty

Otwarty Konkurs ofert na rok 2017 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych został rozstrzygnięty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 792/2017 z dnia 31.III.2017 r.

dolne t�o