górne tło

Akademia Przedszkolaka

Przejdź do: 

OPISU PROGRAMU >>>

REGULAMIN PROGRAMU (wiosna) >>>

REGULAMIN PROGRAMU (jesień) >>>

AKTUALNOŚCI >>>

 

Wydział Sportu UMK 15 listopada 2016 r. uruchomił program "Akademia Przedszkolaka", którego celem jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku, która może przerodzić się w „Sport na całe życie”. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej, w pełni wyposażonej hali sportowej, sąsiadującej bezpośrednio z Areną, na której odbywają się zawody rangi krajowej  i międzynarodowej (Mała Hala TAURON Areny Kraków).

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego różnych specjalizacji, w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem zasad fair play. Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.

W pilotażowej edycji realizowanej od 15 listopada – 9 grudnia 2016 r. w programie uczestniczyło ponad 3000 dzieci z 77 przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu miasta Krakowa, które zgłosiły się do udziału.


 

ARCHIWUM

dolne t�o