górne tło

NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA

W związku z realizacją programu miejskiego programu sportowego realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych w tym boiskach typu ORLIK, Urząd Miasta Krakowa - Wydział Sportu ogłasza NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

Trenerem, zgodnie z założeniami miejskiego programu sportowego realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych w tym boiskach typu ORLIK, może być osoba, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami.

Trener - animator jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów gwarantującego w razie zaistnienia szkody pokrycie ewentualnego roszczenia.

 

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

3. WARUNKI PRACY I PŁACY:

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:

 

Oferty należy składać w terminie do 31 marca 2017 roku drogą mailową na adres sp.umk@um.krakow.pl W razie pytań proszę kontaktować się z Wydziałem Sportu UMK pod nr tel.: 12 616 9394 lub 12 616 9396

dolne t�o