górne tło

Dyskusja o zieleni w Nowej Hucie

Klub Kuźnia na os. Złotego Wieku 14 zaprasza we wtorek, 21 marca o godz. 17.00 na spotkanie, którego tematem będą nowohuckie tereny zielone – ich historia i stan obecny. Dyskusję poprowadzą Elżbieta Urbańska-Kłapa z Pracowni Animacji Ekologicznej OKN i Joanna Pirowska, redaktorka serii wydawniczej "Parki Krakowa". Będzie też można dostać „zielone” zeszyty monograficzne z tej właśnie serii.

Spotkanie pod hasłem „Zielona Nowa Huta” poświęcone będzie m.in. historii powstawania i zagospodarowania terenów zielonych w tej dzielnicy oraz temu, jak wyglądają one obecnie. Będzie mowa m.in. o Łąkach Nowohuckich jako pierwszym użytku ekologicznym w Krakowie, ogrodach sąsiedzkich, historii corocznie organizowanego konkursu w ramach projektu Miasto-Ogród. Przedstawiony zostanie też program działania Pracowni Animacji Ekologicznej OKN i projekt Parki Krakowa, czyli seria zeszytów monograficznych.

Klub Kuźnia działa w ramach Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

dolne t�o