górne tło

W stronę samodzelności

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” od 1 stycznia 2017 roku realizuje projekt „W stronę samodzielności - aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”. Projekt skierowany jest do os. wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów rynku pracy jest niewystarczające.

O projekcie

Plakat

dolne t�o