górne tło

Program Ograniczania Niskiej Emisji w pigułce

Jak realizowany jest w Krakowie program wymiany pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie? Co udało się zrobić do tej pory? Jakie są najbliższe plany? Jakie działania podjęto, aby zwiększyć świadomość mieszkańców na temat szkodliwości niskiej emisji i zachęcić ich do wymiany pieca? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Krakowie.

1. Ważne fakty:

2. Co zrobiliśmy:

3. Działania promocyjne:

4. Pozostałe działania:

Kraków to jedyne miasto w Polsce, które ma tak atrakcyjną ofertę dla mieszkańców chcących zlikwidować palenisko węglowe. Miasto pomaga również finansowo w kosztach eksploatacji nowych systemów grzewczych.

Przeprowadzane kampanie, m.in. „Tak dla czystego powietrza”, pozwoliły na zdefiniowanie podstawowych problemów pozostałych. Są to np. względy finansowe, nieuregulowane kwestie własnościowe lub inne problemy rodzinne. Każdy z nich jest analizowany.

Podsumowując, należy stwierdzić, że obsługa obu programów wspomagających mieszkańców Krakowa w wymianie palenisk węglowych przebiega prawidłowo. Proces dotacyjny nie jest zagrożony, a jego realizacja jest stale monitorowana i podejmowane są stosowne działania doskonalące i usprawniające.

 

dolne t�o