górne tło

Polemika z artykułem pt. „Nie udało się rozbudować przedszkoli” („Dziennik Polski”)

Artykuł Pani Redaktor Agnieszki Maj pt. „Nie udało się rozbudować przedszkoli”, zamieszczony w „Dzienniku Polskim” z 6 kwietnia 2017 r., opisuje sytuację w krakowskich przedszkolach w sposób tendencyjny i wybiórczy, ponieważ pomija kilka istotnych faktów, które mają kluczowe znaczenie dla tego tematu. Daje to w efekcie nieprawdziwy obraz i wprowadza dezinformację.

Dlatego w trosce o rzetelne informowanie mieszkańców Krakowa przypominam, że:

1. Przedszkola publiczne, tzw. „za złotówkę”, w których rodzice zwolnieni są z opłat czesnego, mogą być prowadzone zarówno przez Gminę Miejską Kraków, jak i podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, stowarzyszenia, zgromadzenia zakonne). Łączna oferta przedszkoli publicznych samorządowych i niesamorządowych w roku szkolnym 2017/2018 wynosić będzie 22 315 miejsc.

2. W roku szkolnym 2016/2017 oddano do użytku dwa przedszkola oferujące w sumie 200 nowych miejsc: Przedszkole nr 41, ul. Babińskiego 1 (6 oddziałów, 150 miejsc) oraz tzw. przedszkole modułowe, czyli oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka (2 oddziały, 50 miejsc).

3. W wyniku prowadzonych obecnie inwestycji w 2017 r. przybędzie miejsc w dobudowywanym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 (ul. Rydygiera 20) 4-oddziałowym przedszkolu oraz miejsc w budowanym 6-oddziałowym przedszkolu przy ul. Kościuszkowców 6.

4. Dzięki podwyższeniu od 1 stycznia 2016 r. dotacji dla przedszkoli publicznych niesamorządowych do 115% znacząco wzrosła liczba miejsc w tego typu placówkach. W 2015 r., kiedy obowiązywała jeszcze stawka 100%, publiczne niesamorządowe przedszkola i punkty przedszkolne oferowały 1707 miejsc. We  wrześniu 2016 r. placówki tego typu oferowały już 4154 miejsca, a z najnowszych danych o nowo tworzonych przedszkolach niesamorządowych publicznych  i z wniosków o dotację wynika, że do 1 września 2017 r. oferta tych placówek wzrośnie o kolejne 845 miejsc.

5. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne zaplanowano finansowanie dalszych zadań związanych z utworzeniem jeszcze 12 nowych oddziałów przedszkolnych (300 miejsc):


Maciej Grzyb

Dyrektor Biura Prasowego

dolne t�o