górne tło

Współpracuj z miastem przy oczyszczaniu ul. Lea

Od 25 i 26 kwietnia w każdy wtorek i środę na ul. Lea, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kijowską do pl. Inwalidów miasto prowadzi pilotażowe oczyszczanie ulicy przy zmienionej organizacji ruchu. Mieszkańcy są proszeni o zastosowanie do nowych zasad parkowania samochodów.

– Samochody parkujące wzdłuż ulicy uniemożliwiają dokładne oczyszczenie jezdni przy krawężnikach. Dlatego w dniach, kiedy prowadzona będzie akcja prosimy kierowców o przeparkowanie swoich pojazdów. O zmienionej organizacji ruchu informować będą znaki – mówi Łukasz Franek, zastępca dyrektora ZIKiT ds. transportu.

Czyszczenie ulicy Lea po raz pierwszy odbyło się od 25 i 26 kwietnia, a następnie – w każdy wtorek i środę miesiąca. – W każdym z tych dni będzie obowiązywał zakaz parkowania po innej stronie ulicy przez dwie godziny, od godz. 20.00 do 22.00 – informuje Łukasz Franek.

We wtorki oczyszczana będzie prawa strona ulicy (od pl. Inwalidów), w środy strona przeciwna. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania proszą o wyrozumiałość i cierpliwość.

Zasady pilotażowej akcji:

W razie wątpliwości prosimy dzwonić na numer telefonu: 12 64 62 361.

MPO Kraków

Pobierz:

dolne t�o