górne tło

„Chcesz mieszkanie od gminy? Trop i spiesz się” – polemika

W artykule pt. „Chcesz mieszkanie od gminy? Trop i spiesz się” autorstwa Pani Małgorzaty Mrowiec („Dziennik Polski” z 26 maja 2017 r.) brakuje kilku istotnych informacji.

Program Pomocy Lokatorom umożliwia wynajem gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 80 m2, położonych w strefie obejmującej szeroko rozumiane „centrum Krakowa”, wymagających wykonania w nich remontu.

Ta forma pomocy mieszkaniowej oferowana jest mieszkańcom Krakowa od 2009 roku w toku kolejnych edycji. Dotychczas przeprowadzono XIV edycji PPL.
Każdorazowo ogłoszenie w tej sprawie podawane było do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 A oraz pl. Wszystkich Św. 3-4 oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl (w zakładce „Aktualności”).

Informacja o XV edycji PPL została podana 8 maja 2017 r. do publicznej wiadomości we wskazany powyżej sposób.

Ogłoszenie o XV edycji PPL w sposób jednoznaczny stanowi, iż uprawnionymi do starania się wynajem lokalu do remontu w ramach Programu Pomocy Lokatorom są osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe.

W dalszej części ogłoszenia jest wskazane, jakie sytuacje rozumie się za niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz wskazane jest kryterium osiągania niskich dochodów.

W ocenie Wydziału Mieszkalnictwa UMK przedstawiono tam informacje w sposób czytelny. Świadczy o tym fakt, iż w przeciągu dotychczasowych 14 edycji zostało w tym trybie wynajętych niemal 250 lokali mieszkalnych. Warto dodać, iż do Wydziału Mieszkalnictwa UMK nie docierały sygnały o trudnościach z pozyskaniem informacji o poszczególnych edycjach programu.

Okres składania ofert został wyznaczony od 9 maja do 19 czerwca 2017 r. i w tym czasie wyznaczono dwa terminy oglądania poszczególnych mieszkań, w co najmniej dwutygodniowych odstępach czasu.

Należy dodać, iż w ogłoszeniu podano kilka numerów kontaktowych do Wydziału Mieszkalnictwa, pod którymi – w przypadku wątpliwości - można uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie.

W informacji znajdują się m. in. dwa wykazy zaoferowanych lokali – jeden zawierający wykaz wraz z terminami oglądania lokali, a drugi określający wymagany zakres remontu w poszczególnych lokalach.

Dlatego nie można się zgodzić ze stwierdzeniem zawartym w artykule, że osoba zainteresowana musi wytropić potrzebne informacje lub jest zmuszona do wizyty w urzędzie.

Należy na koniec podkreślić, iż podana w artykule informacja o wymaganiu wykazania pięcioletniego okresu „związania” z Krakowem jest nieprawdziwa i wprowadza czytelników w błąd, co podważa informacyjny cel tego artykułu.

Z uwagi na przyznanie dodatkowych punktów z tego tytułu osoba związana z Krakowem od co najmniej 5 lat ma szanse znaleźć się na wyższej pozycji listy mieszkaniowej, a tym samym otrzymać lokal socjalny szybciej, niż osoba która zamieszkała tutaj stosunkowo niedawno.

Jednak nie jest prawdą, aby wymóg posiadania pięcioletniego „centrum życiowego” na terenie Krakowa warunkował możliwość złożenia wniosku o pomoc mieszkaniową czy oferty w PPL.

Jednocześnie wyjaśniam, iż nieporozumienie w kwestii uzyskania innej informacji w Punkcie Obsługi Mieszkańca w zakresie posiadania pięcioletniego „centrum życiowego” mogło wyniknąć z nieprecyzyjnej wypowiedzi pracownika, bądź niezrozumienia tej wypowiedzi.

Katarzyna Izdebska
p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa

dolne t�o