górne tło

Nowa działka na Nową Hutę Przyszłości

Radni z Komisji Mienia pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa do Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Pierwsze czytanie druku odbyło się na sesji Rady Miasta.

To kolejna działka, która jest wkładem niepieniężnym w ramach tworzenia Nowej Huty Przyszłości. Działka ta jest własnością Skarbu Państwa. Obejmuje powierzchnię 17,0591 ha wraz z prawem własności części składowych tej nieruchomości przejdzie pod władanie Spółki Nowa Huta Przyszłości. Działka będzie wchodzić w skład zadania nr 1, czyli „Park Naukowo- Technologiczny Branice”. Ta część inwestycji jest ukierunkowana na aktywizację gospodarczą wschodniej części Krakowa. W swoich założeniach ma to być obszar przeznaczony dla inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie. Spółka w uzasadnieniu wskazała, że pozyskanie nieruchomości jest niezbędne do prawidłowego i efektywnego wdrażania zadań m.in. rozpoczęcia prac pod nazwą „Budowa infrastruktury SAG „Nowa Huta Przyszłości” zgłoszonej do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

dolne t�o