górne tło

Jak pomaga KOT?

KOT to Krakowski Ośrodek Terapii, pomagający dzieciom, młodzieży oraz rodzinom. Z jego działalnością mieli okazje zapoznać się radni z Komisji Edukacji.

Krakowski Ośrodek Terapii istnieje od 1981 roku. To tam rodzice i dzieci mogą uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Na początku działalności KOT był 16-osobowym zespołem, który był wzorcem pierwszego w naszym kraju specjalistycznego ośrodka terapeutycznego w strukturze oświaty. Jego zdecydowaną zaletą była dostępność dla szerokiej grupy pacjentów z przedszkoli i szkół. Specyfiką KOT była i jest praca w trzech współpracujących ze sobą zespołach: Terapii Dzieci, Terapii Młodzieży i Terapii Rodzin, oferujących kompleksowy system specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej.

- Jakimi rodzajem terapii ośrodek zajmuje się najczęściej? – pytał przewodniczący komisji, Łukasz Słoniowski. Przekrój problemów dzieci, młodzieży i rodzin z jakimi stykają się pracownicy ośrodka jest bardzo duży. Dziecko może cierpieć z powodu wielu problemów, np. doświadczać kłopotów z jedzeniem, ze snem, nie radzić sobie z własną agresją wobec rówieśników czy dorosłych lub nadmiernie wycofywać się w relacjach z innymi. Dzieci mogą przeżywać silne lęki związane z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi. Zaburzenia emocjonalne mogą przyjmować różne formy - od nieśmiałości i rezygnacji z niektórych aktywności, po nadmierną płaczliwość, milczenie, zaniżoną samoocenę. Często dzieci potrzebują pomocy, gdy przeżyły uraz psychiczny (ciężką chorobę, wypadek, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, a także nadużycia seksualne, przemoc psychiczną lub fizyczną). Psychoterapia dzieci odbywa się w formie spotkań indywidualnych z terapeutą, często równolegle proponowane są inne formy pomocy psychologicznej dla rodziców: spotkania psychoedukacyjne, spotkania rodzicielskie czy terapia indywidualna rodziców.

Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji radni mieli okazje zwiedzić siedzibę Krakowskiego Ośrodka Terapii. Barbara Woszczyna, dyrektor placówki, opowiadała radnym czym charakteryzuje się podstawowa działalność KOT. – Tak jak dzielimy rodzaje terapii, tak samo podzielony jest budynek. W jednej części z osobnym wejściem mieszczą się terapie indywidualne, w drugiej części prowadzone są warsztaty i spotkania grupowe, w trzeciej zaś, na dole, prowadzimy terapie rodzin. Szczególnie dbamy, aby utrzymać właściwą atmosferę i komfort zajęć terapeutycznych. Dlatego sale do terapii rodzinnej są odpowiednio wygłuszone, tak by zachować np. komfort intymności. Dodatkowo sale i pokoje są tak zaaranżowane i wyposażone, aby dzieci czuły się w nich przytulnie i dobrze  – tłumaczyła radnym Barbara Woszczyna.

Radnych interesowało, czy i jak KOT współpracuje z innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. KOT mocno współpracuje z placówkami oświatowymi, udziela wsparcia merytorycznego w formie konsultacji oraz superwizji nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, czy szkołach. Ponadto Barbara Woszczyna opowiadała o stworzonym przez nich programie resocjalizacji więźniów. Projekt stworzono wraz z władzami Aresztu Śledczego mieszczącego się przy ul. Montelupich. Więźniowie z tej placówki wyremontowali znaczną cześć obecnego budynku KOT przy ul. Helclów 23a. Pomoc udzielana w Poradni jest nieodpłatna, a korzystanie z niej jest dobrowolne.

dolne t�o