górne tło

Poeci i tłumacze z całego świata w magistracie

11 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie uczestników IV Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej oraz 6. Festiwalu Miłosza. Gości przywitał Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig wyrażając wdzięczność za nieoceniony wkład tłumaczy w promowanie polskiej kultury na całym świecie.

Anthony Miłosz - syn Czesława Miłosza - podziękował Miastu Kraków za festiwal poświęcony twórczości ojca, który wraz z Wisławą Szymborską, zapoczątkował tradycję Spotkań Poetów Wschodu i Zachodu. Spotkanie literatów, poetów i tłumaczy w salach krakowskiego magistratu upłynęło w ciepłej i serdecznej atmosferze.