górne tło

Jeszcze raz o Parku Kulturowym

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków radni zajęli się po raz kolejny Parkiem Kulturowym Stare Miasto.

Prezydencki projekt nowelizacji tego aktu prawnego zakłada doprecyzowanie już istniejących zasad i wprowadzenie nowych zapisów, które mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym w przestrzeni publicznej centrum Krakowa.

Jak mówił Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,  miastu przede wszystkim zależy na uszczelnieniu kwestii reklamowania. - Chcemy uniemożliwić stosowanie tzw. „chodzących reklam”, czyli noszenia kostiumów i przebrań będących de facto reklamą miejsca czy produktu - twierdził Andrzej Kulig.

Kolejne sprawy to uregulowanie zasad handlu obwoźnego, zakaz emisji do przestrzeni publicznej dźwięków, obrazów i świateł jeśli ma to związek z prowadzeniem działalności handlowej. Z kolei dopuszczona ma być – za zgodą zarządcy terenu - emisja dźwięków, obrazów i świateł związana z przedsięwzięciami podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Wśród nowych propozycji są też regulacje dotyczące przewozu osób przy wykorzystaniu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym. Ostatecznie radni nie zajęli się opiniowaniem tego projektu uchwały.

Pozytywnie zaopiniowano natomiast projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury - według druku nr 2056.

dolne t�o