górne tło

Fort „Łapianka” pięknieje - miasto dostało dofinansowanie

Fort „Łapianka” powraca do czasów swojej świetności. Miasto dostało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości 3 122 891,89 zł. Jest to zwrot poniesionych kosztów wykonania projektu, adaptacji i rewitalizacji historycznej części fortu. Pieniądze pozwolą również na dokończenie prac w zakresie zagospodarowania całego terenu.

Zlokalizowany przy ul. Fortecznej 28 w Krakowie obiekt to fort pancerny usytuowany aktualnie w terenie zadrzewionym z zachowanymi formami ziemnych umocnień oraz obiektami kubaturowymi. Całość wpisana jest do rejestru zabytków. W 2015 r. powstała dokumentacja budowlana i wykonawcza do zadania „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” w zakresie remontu istniejącego fortu, tj. projekt „Przebudowa i remont konserwatorski zachowanych części Fortu nr 52a »Łapianka« zlokalizowanego na dz. nr 576/4 obręb 68 Podgórze przy ul. Fortecznej 28 w Krakowie wraz z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej”.

Zarząd Budynków Komunalnych od kilku lat prowadzi prace rewitalizacyjne na terenie obiektu. W 2015 r. zrealizowany został - przy wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - częściowy remont konserwatorski historycznego obiektu wraz z jego adaptacją na cele muzeum i centrum. Wykonano m.in. zewnętrzną otworową ślusarkę i stolarkę, remont zewnętrznej galerii i elewacji, roboty zewnętrzne dachu, rozbiórki wewnętrzne betonów, cegieł i stali, instalacje elektryczne i zasilanie kablowe. Dodatkowo w 2015 r. została wykonana aktualizacja inwentaryzacji zieleni (wycinka, pielęgnacja, dosiewy oraz nasadzenia i kompozycja).

Pod koniec czerwca zastępca prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel spotkał się z przedstawicielami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, ZHP Chorągwi  Krakowskiej, hufcem ZHP Kraków Podgórza, a także przedstawicielami inwestora i zarządcy – ZBK, projektanta i biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Spotkanie było poświęcone dotychczasowym działaniom miasta oraz przedstawione zostały dalsze plany dotyczące nieruchomości.  

– W 2018 roku mieszkańcy będą mieli okazje zobaczyć odnowiony fort. W maju odbędzie się pierwsza wystawa przedstawiająca historię ruchu harcerskie, której organizatorem będzie Muzeum Historyczne – zapowiedział Tadeusz Trzmiel. 

Kraków złożył także wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na projekt oraz budowę nowego budynku na przedpolu istniejącego bloku koszarowego.

dolne t�o