górne tło

Zwyczajnie i nadzwyczajnie na sesji

5 lipca, podobnie jak 28 czerwca odbędą się dwie sesje RMK: zwyczajna i nadzwyczajna. Pierwsza rozpocznie się o godz. 10:00, jak zwykle w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. W porządku obrad znalazło się 32 punkty.

Radni zadecydują m.in. o przyjęciu wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 oraz o przyjęciu Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.Uchwalą też miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Osiedle Kurdwanów” oraz „Grzegórzki – rejon ulicy Skrzatów”. W porządku obrad znalazły się również trzy projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta. Pierwszy z nich dotyczy powołania zespołu mediatorów w celu przyspieszenia procesu wymiany pieców węglowych. Kolejny mówi o wyznaczeniu i budowie nowego przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ulic Stella-Sawickiego i Orlińskiego oraz budowy kładki dla pieszych przez ul. Stella-Sawickiego w tym rejonie. Trzeci z projektów uchwał dotyczy funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka.

Porządek obrad

Nadzwyczajna sesja rozpocznie się w środę, 5 lipca o godz. 16:00. Radnym przedstawiona zostanie informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat sytuacji w krakowskiej oświacie po wprowadzeniu reformy wynikającej z ustawy Prawo oświatowe, w tym prowadzonej rekrutacji do szkół, aktualnych kosztów wprowadzenia reformy oraz zmian kadrowych z tym związanych. W tym punkcie przewidziana jest dyskusja. W porządku obrad tej sesji znalazła się również rezolucja w  sprawie reformy krakowskiej oświaty - projekt rezolucji.

Porządek obrad

dolne t�o