górne tło

Sytuacja w oświacie i kładka dla pieszych

79. i 80. sesja Rady Miasta Krakowa trwały w sumie prawie 12 godzin. W ich trakcie radni podjęli 28 uchwał, 3 procedowali podczas pierwszych czytań. Odrzucili jeden projekt rezolucji.

Rezolucja ta skierowana była do Prezydenta Miasta Krakowa i dotyczyła reformy krakowskiej oświaty. Procedowana była podczas nadzwyczajnej sesji RMK, która rozpoczęła się w środę o godz. 16:00. Podczas tej sesji radni dyskutowali o sytuacji w krakowskiej oświacie po wprowadzeniu reformy wynikającej z ustawy Prawo oświatowe, w tym prowadzonej rekrutacji do szkół, aktualnych kosztów wprowadzania reformy oraz zmian kadrowych z tym związanych.

podsumowanie obrad

Podczas zwyczajnej sesji RMK radni: przyjęli Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 oraz Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030; uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Osiedle Kurdwanów” oraz „Grzegórzki – rejon ulicy Skrzatów”. Przyjęli też trzy uchwały kierunkowe dla Prezydenta: w sprawie powołania zespołów interdyscyplinarnych w celu przyspieszenia procesu wymiany pieców węglowych; w zakresie wyznaczenia i budowy nowego przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i Orlińskiego oraz budowy kładki dla pieszych przez ulicę Stella-Sawickiego w tym rejonie oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnych obszarów dzielnicy X Mistrzejowice pn. „Mistrzejowice – północ”.

podsumowanie obrad

dolne t�o