górne tło

Dodatkowe środki dla samorządowych przedszkoli

Kraków otrzyma dofinansowanie do realizacji projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Pozwoli to na utrzymanie 16 nowych oddziałów dla 400 dzieci w nowo wybudowanych przedszkolach na ul. Babińskiego, Kościuszkowców i Rydygiera.

Gmina Miejska Kraków złożyła ten projekt w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 10.1.1 „Wychowanie przedszkolne ZIT”. Wartość projektu opiewa na kwotę 4 580 581,41 zł, z czego dofinansowanie to 3 889 728,51 zł, a wkład własny – 690 852,90 zł.

Projekt będzie realizowany do końca roku 2018. Utworzonych zostanie 16 nowych oddziałów przedszkolnych dla 400 dzieci w nowo wybudowanych przedszkolach:

Sfinansowane zostaną także koszty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi (pomoce nauczyciela / woźne), zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych. Dodatkowymi elementami projektu będą również zakup wyposażenia i drobne prace remontowe, przeprowadzone pod kątem udogodnień dla dzieci niepełnosprawnych w 21 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi.

dolne t�o