górne tło

Skonsultuj projekt nowelizacji parku kulturowego Stare Miasto

Do 15 września br. można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji przepisów obowiązujących w parku kulturowym Stare Miasto. Z propozycją zmian można zapoznać się tutaj.

Wszelkie wnioski można przesyłać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK listownie lub mailowo: kd.umk@um.krakow.pl. Planowane są również spotkania konsultacyjne, o których będziemy informować  w odrębnych komunikatach.

Przypomnijmy, że uchwała wprowadzająca ochronę krajobrazu kulturowego i historycznego przestrzeni Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim została przyjęta w 2010 roku. Kraków był pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na takie rozwiązanie na obszarze „żywego”, mocno zurbanizowanego obszaru miejskiego.

- Po kilku latach doświadczeń związanych z funkcjonowaniem parku kulturowego Stare Miasto wiemy co należy zmienić, jakie przepisy wprowadzić, a jakie uściślić, żeby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, które można zaobserwować w tej przestrzeni miasta – powiedział Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Zdaniem inicjatorów zmian, niektóre rodzaje aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją i estetyką Starego Miasta, zakłócając krajobraz kulturowy historycznego centrum Krakowa, chronionego parkiem kulturowym. Konieczne jest również doprecyzowanie treści niektórych obecnie obowiązujących przepisów, których praktyczne stosowanie stwarza trudności interpretacyjne.

dolne t�o