górne tło

Ankieta

Na stronie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu znajduje się ankieta dotycząca problemów jakie spotykają osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością podróżujące po Krakowie.

Ankieta ma na celu wskazanie problemów, które powinny zostać rozwiązane, aby sprawić by nasze miasto było miastem bez barier. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się na stronie:

http://zikit.krakow.pl/ogolne/211839,1787,komunikat,jak_podrozuja_po_krakowie_osoby_z_ograniczona_mobilnoscia___ankieta_.html

dolne t�o