górne tło

Park kulturowy Stare Miasto - terminy spotkań konsultacyjnych

Miasto chce aktualizacji uchwały w sprawie parku kulturowego Stare Miasto. Do 15 września można zgłaszać uwagi. Projekt uchwały dostępny jest tutaj.

Do 15 września można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji przepisów obowiązujących w parku kulturowym Stare Miasto. Wnioski można przesyłać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pismem lub mailem: kd.umk@um.krakow.pl.

Harmonogram konsultacji:

Przypomnijmy, że uchwała wprowadzająca ochronę krajobrazu kulturowego i historycznego przestrzeni Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim została przyjęta w 2010 roku. Kraków był pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na takie rozwiązanie na obszarze „żywego”, mocno zurbanizowanego obszaru miejskiego.

Zdaniem inicjatorów zmian, niektóre rodzaje aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją i estetyką Starego Miasta, zakłócając krajobraz kulturowy historycznego centrum Krakowa, chronionego parkiem kulturowym. Konieczne jest również doprecyzowanie treści niektórych obecnie obowiązujących przepisów, których praktyczne stosowanie stwarza trudności interpretacyjne.

dolne t�o